Wekelijkse rustdag en sluitingsuren - afwijkingen

Handelaars kunnen aan het College van Burgemeester en Schepenen een afwijking op de sluitingsuren of op de wekelijkse rustdag aanvragen voor activiteiten van bijzondere en voorbijgaande aard zoals een braderij, jaarmarkt of avondmarkt, eindejaar, solden. Het College van Burgemeester en Schepenen kan zowel voor de sluitingsuren als voor de wekelijkse rustdag maximaal 15 afwijkingen per jaar toestaan. Die gelden voor het hele grondgebied of voor een bepaalde wijk. De aanvraag moet komen van één of meerdere handelaars handelend in naam van een groepering van handelaars. Het kan in geen geval gaan om een afwijking voor een individuele handelszaak.

De lijst afwijkingen wekelijkse rustdag 2019:

 • woensdag 2 januari 2019 t.e.m. zondag 6 januari 2019                
 • maandag 11 maart 2019 t.e.m. zondag 17 maart 2019 
 • maandag 17 juni 2019 t.e.m. zondag 23 juni 2019
 • maandag 1 juli 2019 t.e.m. zondag 7 juli 2019    
 • maandag 29 juli 2019 t.e.m. zondag 4 augustus 2019
 • maandag 30 september 2019 t.e.m. zondag 6 oktober 2019                            
 • maandag 2 december 2019 t.e.m. zondag 8 december 2019                             
 • maandag 9 december 2019 t.e.m. zondag 15 december 2019                           
 • maandag 16 december 2019  t.e.m. zondag 22 december  2019                        
 • maandag 23 december 2019 t.e.m. zondag 29 december 2019                         

De lijst afwijkingen sluitingsuren 2019:

 • Vrijdag 10 mei                                                                 
 • Donderdag 13 en vrijdag 14 juni                               
 • Donderdag 12 en vrijdag 13 september
 • Vrijdag 31 oktober                                                         
 • Vrijdag 29 november                                                    

Deze afwijkingen gelden voor heel het grondgebied van de gemeente. De onderworpen handelaars mogen van voormelde afwijking gebruik maken, maar zijn hiertoe geenszins verplicht.

Voorwaarden

 • aanvraag door één of meerdere handelaars handelend in naam van een groepering van handelaars 
 • maximaal 15 afwijkingen per jaar
 • ter gelegenheid van bijzondere en tijdelijke omstandigheden

Procedure

Aanvraag wordt in naam van meerdere handelaars of een winkeliersvereniging bezorgd aan:

Gemeentebestuur Oostkamp
Lokale Economie en Landbouw
OostCampus
Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

De aanvraag omvat een duidelijke omschrijving van de naam en datum van de activiteiten waarvoor een afwijking wordt aangevraagd (vb. braderie, eindejaarsfeesten, …).

Openingsuren & contact

dienst Lokale Economie

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 861
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur
LCP