Sociaal pedagogische toelage voor thuisverzorging van zwaar gehandicapte kinderen

Het OCMW van de gemeente Oostkamp voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de ouder(s) of voogd die thuis instaat voor de verzorging en opvoeding van een kind met een handicap.

Meer info

Vastgesteld op de OCMW-raad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 23 december 2019.

Voorwaarden

Uw gezin woonde het voorgaande begrotingsjaar minstens 6 maanden in de gemeente Oostkamp.

Procedure

U vraagt de toelage aan bij de Sociale Dienst. Het aanvraagformulier vindt u hier.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart
  • Bewijs van verhoogde kinderbijslag
  • Attest van FOD sociale zekerheid
  • Het recentste aanslagbiljet van de personenbelastingen

Bedrag

De toelage bedraagt :

  • 500 euro per jaar wanneer het kind thuis opgevoed en verzorgd wordt
  • 250 euro per jaar wanneer het kind iedere dag school loopt en de nacht thuis doorbrengt

Digitaal loket

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP