Sociaal pedagogische toelage voor thuisverzorging van zwaar gehandicapte kinderen

Het OCMW van de gemeente Oostkamp voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de ouder(s) of voogd die thuis instaat voor de verzorging en opvoeding van een kind met een handicap.

Meer info

Vastgesteld op de OCMW-raad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 23 december 2019.

Voorwaarden

Uw gezin woonde het voorgaande begrotingsjaar minstens 6 maanden in de gemeente Oostkamp.

Procedure

U vraagt de toelage aan bij de Sociale Dienst. Het aanvraagformulier vindt u hier.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart
  • Bewijs van verhoogde kinderbijslag
  • Attest van FOD sociale zekerheid
  • Het recentste aanslagbiljet van de personenbelastingen

Bedrag

De toelage bedraagt :

  • 500 euro per jaar wanneer het kind thuis opgevoed en verzorgd wordt
  • 250 euro per jaar wanneer het kind iedere dag school loopt en de nacht thuis doorbrengt

Digitaal loket

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP