Slachtbewijs voor schapen, geiten, runderen en varkens

Slachtbewijzen worden in een geïnformatiseerd systeem ingevoerd, waarbij alle gegevens worden verzameld in een centrale databank.

Registratie

Iedereen die eigenaar is van een dier (zelfgekweekt of pas aangekocht) en dit voor particulier gebruik wil laten slachten dient éénmalig een registratienummer (ongeacht welk dier) aan te vragen bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. Dit registratienummer moet u bijhouden voor latere aangiften van slachtingen.
Veehouders die reeds bekend zijn bij Sanitel dienen zich niet meer te laten registreren.

Slachtbewijs

Alle slachtingen die in een slachthuis (moeten) gebeuren, moeten daar ook volledig worden aangegeven, inclusief particuliere slachtingen. In het slachthuis dien je het registratienummer, samen met de andere gegevens, bv. over het dier, mee te delen. In dit laatste geval moet de slachting dus niet meer bij de gemeente worden aangegeven.

Particuliere slachtingen die buiten een slachthuis gebeuren, dienen dus nog te worden aangegeven bij de gemeente. Dit moet minstens twee werkdagen vóór de slachting persoonlijk door de particulier worden gedaan. Hiervoor breng je het registratienummer mee.

De geldigheidsduur van een aangifte is bepaald op acht dagen. De geldigheidsduur wordt vermeld op het aangiftebewijs dat bewaard moet blijven tot het einde van het volgende jaar.

Meer info

Overzicht slachtingen:

Varkens, schapen, geiten, herten

Slachting buiten het slachthuis:

  • vooraf éénmalige registratie bij het gemeentebestuur of provinciale controle-eenheid (PCE)van het FAVV 
  • aangifte van iedere slachting bij gemeentebestuur ten laatste 2 werkdagen en ten vroegste 10 dagen voor het slachten 

Slachting in het slachthuis: 

  • vooraf éénmalige registratie bij het gemeentebestuur of provinciale controle-eenheid (PCE)
  • aangifte van iedere slachting bij slachthuis


Runderen en kalveren: 

Slachting buiten het slachthuis: VERBODEN 

Slachting in het slachthuis: 

  • vooraf éénmalige registratie bij het gemeentebestuur of provinciale controle-eenheid (PCE) 
  • aangifte van iedere slachting bij slachthuis


gevogelte, konijnen, wild:

Slachting buiten het slachthuis:

  • geen registratie nodig

Slachting in het slachthuis: 

  • vooraf éénmalige registratie bij het gemeentebestuur of provinciale controle-eenheid (PCE)

Procedure

De registratie en/of het afleveren van een slachtbewijs gebeurt aan het loket Wonen en omgeving (loket 4 in OostCampus). Na registratie in het systeem en het afdrukken van de gevraagde formulieren krijgt u onmiddellijk uw registratieformulier en/of slachtbewijs.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart (als het de eerste keer is dat u een registratie en/of slachtbewijs aanvraagt)
  • beslagnummer van het dier (bij slachting buiten het slachthuis van varkens, schapen, geiten of herten)

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

dienst Landbouw

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP