SJaCosbon - vrijetijdsbon voor sport, jeugd en cultuur

Deze bon is een geldig betaalmiddel voor Oostkampse sport-, jeugd- en cultuurinitiatieven die door de gemeente georganiseerd worden. Ook heel wat Oostkampse verenigingen aanvaarden de SJaCos-bonnen.

Het boekje bevat bonnen ter waarde van 1, 2 en 3 euro voor een totaal bedrag van 25 euro.

Voorwaarden

  • Voor de inwoners van Oostkamp.
  • Als je betaalt met de bonnen, moet je met gepast geld betalen. Er wordt m.a.w. niet met geld teruggegeven. Bijvoorbeeld: als de kostprijs 5,50 euro is, kan je 5 euro geven in de vorm van bonnen en bijbetalen met een muntstuk van 0,50 euro.
  • Op de bonnen staat een geldigheidsdatum vermeld.
  • De bonnen staan op naam en adres en kunnen dus niet als cadeaubon gebruikt worden.
  • 1 boekje per adres en 1 extra boekje per kind ten laste met een maximum van 4 boekjes per adres.

Procedure

1. Het bonnenboekje is te koop aan het Onthaal in OostCampus, in Ridefort en in Bibliotheek-infopunt.

2. Het boekje vermeldt duidelijk waar je met deze bonnen kan betalen.

Wat meebrengen

Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds brengen een klevertje van de mutualiteit mee.

Bedrag

22,50 euro 

5 euro voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (= OMNIO-statuut; je bewijst dit door middel van het klevertje van je mutualiteit).

Regelgeving

Verenigingen die SJaCosbonnen ontvangen, geven dit aan in hun infofiche op onze website. Zij kunnen de ontvangen SJaCosbonnen inruilen samen met een ingevuld formulier.

Openingsuren & contact

dienst Cultuur

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP