Inname openbaar domein | plaatsen van container | plaatsen van verkeersborden

Het komt regelmatig voor dat bij het oprichten of renoveren van gebouwen aannemers het openbare domein wensen te gebruiken voor het tijdelijk stapelen van bouwmaterialen, het plaatsen van werfcontainers en/of het plaatsen van een torenkraan. Teneinde de bouwaannemers aan te zetten om de bezettingsperiode zo kort mogelijk te houden of om alternatieve oplossingen op eigen terrein te voorzien wordt een passende vergoeding voor het bezetten van het openbare domein gevraagd.

Het opzet van deze aanpassing van het retributiereglement is tweeledig.

  • Enerzijds wordt de retributievrije periode voor een ‘kleinere’ inname van het openbare domein (plaatsen van een container of materialen) verlengd.
  • Anderzijds wordt de verschuldigde retributie voor andere innames dan louter containers sterker afgestemd op de aard van de veroorzaakte hinder voor de diverse weggebruikers. Hierdoor worden bouwbedrijven sterker aangemoedigd om te zoeken naar een werforganisatie die de hinder op het openbare domein zo beperkt mogelijk houdt.

Meer info

Vastgesteld in de Gemeenteraad op 17 september 2020
en gepubliceerd op 21 september 2020.

Voorwaarden

Wanneer u het openbaar domein inneemt (voor bouwwerken, voor plaatsen container, voor plaatsen verkeersborden) of wanneer u werken uitvoert op openbaar domein dan hebt u een vergunning nodig en is in bepaalde gevallen een retributie van toepassing. Details vindt u in het reglement bij de downloads

Procedure

U kan uw aanvraag indienen via volgende e-formulieren

  1. vergunning voor het innemen van openbaar domein voor bouwwerken (plaatsen stelling, kraan, ...)
  2. vergunning voor het plaatsen van verkeersborden op openbaar domein zonder inname openbaar domein
  3. vergunning voor het uitvoeren van wegenwerken
  4. een doorlopende vergunning
  5. het plaatsen van een container (vb. bij verhuis)

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

LCP