Schoolverlaters

Indien u uw studies heeft beëindigd of stopgezet, moet u zich zo snel mogelijk aanmelden in de lokale werkwinkel. Als schoolverlater heeft u niet onmiddellijk recht op een uitkering, maar moet u eerst een wachttijd doorlopen. Vanaf het moment van uw inschrijving in de werkwinkel begint de wachttijd.

Deze loopt over een bepaalde periode, afhankelijk van de leeftijd. Ze kan verlengd of verkort worden, afhankelijk van bepaalde feiten (ziekte, vakantiejob, verblijf in het buitenland, …). U moet ook ingeschreven zijn zodat uw ouders verder kinderbijslag zouden kunnen ontvangen. Indien u tijdens de wachttijd geen werk vindt, dan kan er een trajectwerking opgestart worden. Het is belangrijk om bij deze inschrijving steeds contact op te nemen met de lokale werkwinkel. Daar krijgt u meer info en de nodige documenten mee.

Meer info

U kan ook contact opnemen met de Servicelijn van de VDAB op het gratis nummer 0800 / 30 700 of surfen naar

www.vdab.be.

Procedure

Aanmelden in de Werkwinkel, Koning Albert I laan 1.4 in 8200 Sint - Michiels .

Wat meebrengen

SIS-kaart of identiteitskaart

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur
LCP