Schoolverlaters

Indien u uw studies heeft beëindigd of stopgezet, moet u zich zo snel mogelijk aanmelden in de lokale werkwinkel. Als schoolverlater heeft u niet onmiddellijk recht op een uitkering, maar moet u eerst een wachttijd doorlopen. Vanaf het moment van uw inschrijving in de werkwinkel begint de wachttijd.

Deze loopt over een bepaalde periode, afhankelijk van de leeftijd. Ze kan verlengd of verkort worden, afhankelijk van bepaalde feiten (ziekte, vakantiejob, verblijf in het buitenland, …). U moet ook ingeschreven zijn zodat uw ouders verder kinderbijslag zouden kunnen ontvangen. Indien u tijdens de wachttijd geen werk vindt, dan kan er een trajectwerking opgestart worden. Het is belangrijk om bij deze inschrijving steeds contact op te nemen met de lokale werkwinkel. Daar krijgt u meer info en de nodige documenten mee.

Meer info

U kan ook contact opnemen met de Servicelijn van de VDAB op het gratis nummer 0800 / 30 700 of surfen naar

www.vdab.be.

Procedure

Aanmelden in de Werkwinkel, Koning Albert I laan 1.4 in 8200 Sint - Michiels .

Wat meebrengen

SIS-kaart of identiteitskaart

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP