School- en studietoelagen

Tegemoetkoming voor ouders met schoolgaande kinderen (zowel kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs als universitair onderwijs).

Voorwaarden

De voorwaarden zijn opgesplitst per onderwijsniveau. Sommige voorwaarden zijn voor alle onderwijsniveaus gelijk.

Alle voorwaarden kan u terugvinden via: 

  • de website www.studietoelagen.be 
  • 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid; elke werkdag van 9 tot 19 uur;
  • het secretariaat van uw school voor  kleuter-, lager en secundair onderwijs;
  • de dienst Studentenvoorzieningen van uw universiteit of hogeschool.

Procedure

Aanvragen vanaf 1 augustus tot en met 1 juni.

Een formulier aanvragen

  • De aanvraagformulieren kan u bekomen via de Vlaamse infolijn (1700), de onderwijsinstelling van de leerling of student of via de website.
  • Als u een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer hebt, kan u uw aanvraag ook online indienen via www.studietoelagen.be

De aanvraag opsturen (poststempel geldt als bewijs) of online indienen uiterlijk tegen 1 juni. Aanvragen die u na die datum indient, worden niet meer onderzocht. Uw aanvraag vroegerindienen mag natuurlijk wel. Hoe eerder u uw aanvraag volledig indient, hoe eerder u uw toelage krijgt!

Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een beslissing van de dienst studietoelagen.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP