School- en studietoelagen

Tegemoetkoming voor ouders met schoolgaande kinderen (zowel kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs als universitair onderwijs).

Voorwaarden

De voorwaarden zijn opgesplitst per onderwijsniveau. Sommige voorwaarden zijn voor alle onderwijsniveaus gelijk.

Alle voorwaarden kan u terugvinden via: 

  • de website www.studietoelagen.be 
  • 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid; elke werkdag van 9 tot 19 uur;
  • het secretariaat van uw school voor  kleuter-, lager en secundair onderwijs;
  • de dienst Studentenvoorzieningen van uw universiteit of hogeschool.

Procedure

Aanvragen vanaf 1 augustus tot en met 1 juni.

Een formulier aanvragen

  • De aanvraagformulieren kan u bekomen via de Vlaamse infolijn (1700), de onderwijsinstelling van de leerling of student of via de website.
  • Als u een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer hebt, kan u uw aanvraag ook online indienen via www.studietoelagen.be

De aanvraag opsturen (poststempel geldt als bewijs) of online indienen uiterlijk tegen 1 juni. Aanvragen die u na die datum indient, worden niet meer onderzocht. Uw aanvraag vroegerindienen mag natuurlijk wel. Hoe eerder u uw aanvraag volledig indient, hoe eerder u uw toelage krijgt!

Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een beslissing van de dienst studietoelagen.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur
LCP