Schade aan land- en tuinbouwteelten / aanvraag bezoek Schattingscommissie

Wanneer kan je beroep doen op de Schattingscommissie?

De Schattingscommissie doet de officiële vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten door natuurlijke omstandigheden zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte of overvloedige regenval. 

De vaststelling van schade is belangrijk voor volgende gevallen:

 • Aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing.
 • Voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds (wet van 12 juli 1976).
 • Als stavend stuk bij uitstel van betaling voor VLIF-dossiers.
 • Bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies in het kader van een Europese richtlijn.

Hoe kan je beroep doen op de schattingscommissie?

Vul het e-formulier in.

Verdere verloop

 1. De Schattingscommissie laat aan de aanvrager weten op welke dag de commissie langskomt.
 2. In aanwezigheid van de land- of tuinbouwer maakt de Schattingscommissie een proces-verbaal op.
 3. De landbouwer krijgt achteraf een kopie van het proces-verbaal opgestuurd.  

Wie zijn de leden van de schattingscommissie? 

 1. De burgemeester of zijn afgevaardigde: burgemeester Jan de Keyser
 2. Een expert-landbouwer aangesteld door de burgemeester: de heer Walter Braeckevelt
 3. Een expert-landbouwer aangesteld door de ingenieur: de heer Marc d'Hoore
 4. De bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen of zijn gemachtigde (Controleur der belastingen kantoor Brugge 4)
 5. De Gewestingenieur van de buitendienst van het ALV (buitendienst West-Vlaanderen)

Belangrijk

Neem foto’s kort nadat de schade is veroorzaakt en eventueel van de evolutie van de schade.

Heb je niet de mogelijkheid om de perceelsligging digitaal door te geven, neem dan contact op met denst Landbouw voor verdere afspraken.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Landbouw

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP