Aanplakborden

Affiches

Enkel op de gemeentelijke aanplakborden aanbrengen. Ze staan verspreid over de gemeente:

Baliebrugge

 • Torhoutsestraat aan Westkantstraat

Hertsberge

 • Lodikruispunt
 • Wingensestraat aan de Kraaiveldstraat

Moerbrugge

 • Moerbruggeplein

Nieuwenhove

 • Nieuwenhovelaan - Karel De Stoutelaan

Oostkamp

 • De Valkaart
 • Fabiolalaan aan Loppemsestraat
 • Hertsbergsestraat aan Kampveldstraat
 • Loppemsestraat aan brug
 • Pastorieplein
 • Wilgenbroekstraat aan spoorweg richting Brugge

Ruddervoorde

 • Ridefort
 • Sijslostraat aan Zedelgemsestraat
 • Sint-Elooisplein

Waardamme

 • Dorpsplein
   

Kleine bordjes als extra promotiemiddel

mag u enkel plaatsen in de onmiddellijke omgeving van de gemeentelijke aanplakborden, maximaal 3 meter van het bord verwijderd.

 

Wat mag niet

Affiches aanbrengen op bushokjes, elektriciteitskasten, openbare gebouwen, verkeersborden of -palen, wegen, bomen en palen langs openbare wegen.

U mag geen kleine bordjes op het openbaar domein plaatsen.

Bij een overtreding bedraagt de boete 25 euro. Bij herhaaldelijke overtreding kan aan de overtreder tijdelijk of permanent geweigerd worden nog affiches op de gemeentelijke aanplakborden te plakken.

 

Voorwaarden

Voor wie en voor welke activiteiten?

 • De aanplakborden zijn enkel voor socio-culturele activiteiten van jeugd-, sport- en culturele verenigingen, jeugdhuizen, verenigingen met een jeugdwerking, festivalorganisaties en gemeentelijke diensten.
 • Enkel initiatieven van verenigingen uit Oostkamp of activiteiten die plaatsvinden in Oostkamp mogen op de borden worden aangebracht.
 • Niet voor reguliere competities en activiteiten met partijpolitieke inslag.

Vorm?

 • Per activiteit en per aanplakbord 1 affiche aanbrengen met een maximum formaat A2 (420 mm op 524 mm).
 • Op de aanplakbrieven moet u de verantwoordelijke uitgever (met naam, adres en de inrichtende persoon of vereniging) vermelden.

Wanneer en door wie?

 • De affiches mogen slechts 1 maand vóór de activiteit worden aangeplakt. Het overplakken of verwijderen van andere affiches is verboden, tenzij de datum van de activiteit verstreken is of het maximaal aantal affiches per activiteit werd overschreden.
 • U moet de affiches zelf aan de borden plakken.

Samen zorgen voor een propere omgeving

De verenigingen, die gebruik maken van de gemeentelijke aanplakborden, staan zelf in voor het netjes houden van de borden en de omgeving rondom deze borden.

 

Openingsuren & contact

dienst Jeugd

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP