Aansprakelijkheid gemeente (schade, ongeval...)

Als u schade lijdt door een foutief optreden van gemeentelijke diensten of wanneer een gemeentelijk voertuig betrokken is, kan u dit melden aan de gemeente. Wanneer u meent dat de gemeente aansprakelijk is voor de schade, kan u hiervoor een schade-eis indienen bij de gemeente. U neemt ook contact op met uw eigen verzekeraar (auto of familiale).

Voorwaarden

De schade-eis gebeurt schriftelijk.

Procedure

Schriftelijke aangifte bij de gemeente.

Wanneer er schade is waarbij een voertuig van de gemeente betrokken is: aangifte bij de dienst Technische Ondersteuning.

Wanneer er schade is aan een gemeentelijke eigendom (gebouw, auto, verkeersborden ...): aangifte bij de dienst Technische Ondersteuning.

Wanneer  er lichamelijke letsels zijn, wanneer u de gemeente burgerlijk aansprakelijk wilt stellen: aangifte bij de dienst Personeel.

Wij hebben volgende gegevens nodig om de aangifte te kunnen vervolledigen:

  • Persoonlijke gegevens
  • Datum en tijdstip schadegeval
  • plaats schadegeval, relaas van de feiten
  • Verzekeringsgegevens (auto - familiale - brandverzekering)
  • Eventueel foto's

De gemeente geeft de aangifte door aan zijn verzekeraar (Ethias). Als de gemeente aansprakelijk is, krijgt u via de verzekeringsmaatschappij een vergoeding voor de geleden schade.

Wat meebrengen

Een brief of een e-mail met een beschrijving van de schade en de reden waarom u meent dat de gemeente aansprakelijk is voor de geleden schade, de gegevens van uw verzekeraar.

Indien mogelijk foto's bijvoegen.

 

Openingsuren & contact

dienst Personeel

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 830
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP