Ruimen beken en grachten

De dienst Publieke Ruimte staat in voor het onderhoud en het ruimen van straatgrachten en van onbevaarbare waterlopen van 3° categorie. Heeft u in uw omgeving last van slechte afwatering, te wijten aan een vervuilde straatgracht of vervuilde waterloop van 3° categorie?

U kan contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening die samen met u in de Atlas der Waterlopen naziet binnen welke categorie de waterloop valt.

Meer info

Wat met het onderhoud van andere grachten en waterlopen?

Zijn de afwateringsproblemen te wijten aan een slecht onderhouden private gracht, dan moeten de aanpalende eigenaars instaan voor het ruimen en onderhouden ervan.

Stelt u vervuiling vast van waterlopen van 2° categorie, dan meldt u dit aan de provinciale diensten.

Het onderhoud van een waterloop van 1° categorie valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest.

Procedure

U meldt het probleem bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Naargelang de categorie van de waterloop, wordt nagegaan in hoever het beheer en onderhoud binnen de gemeentelijke bevoegdheid valt.

Indien dit het geval is, gebeurt de ruiming door eigen diensten of door een aangestelde aannemer.

Indien dit niet het geval is, nemen wij contact op met de desbetreffende overheid.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

LCP