Ruimen beken en grachten

De dienst Publieke Ruimte staat in voor het onderhoud en het ruimen van straatgrachten en van onbevaarbare waterlopen van 3° categorie. Heeft u in uw omgeving last van slechte afwatering, te wijten aan een vervuilde straatgracht of vervuilde waterloop van 3° categorie?

U kan contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening die samen met u in de Atlas der Waterlopen naziet binnen welke categorie de waterloop valt.

Meer info

Wat met het onderhoud van andere grachten en waterlopen?

Zijn de afwateringsproblemen te wijten aan een slecht onderhouden private gracht, dan moeten de aanpalende eigenaars instaan voor het ruimen en onderhouden ervan.

Stelt u vervuiling vast van waterlopen van 2° categorie, dan meldt u dit aan de provinciale diensten.

Het onderhoud van een waterloop van 1° categorie valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest.

Procedure

U meldt het probleem bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Naargelang de categorie van de waterloop, wordt nagegaan in hoever het beheer en onderhoud binnen de gemeentelijke bevoegdheid valt.

Indien dit het geval is, gebeurt de ruiming door eigen diensten of door een aangestelde aannemer.

Indien dit niet het geval is, nemen wij contact op met de desbetreffende overheid.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP