Rommelmarkt (ambulante handel)

Organiseert u een rommelmarkt? Dan hebt u toelating nodig van het College van Burgemeester en Schepenen.

Wat is een rommelmarkt
Tijdens een rommelmarkt mogen particulieren spullen verkopen die men niet meer nodig heeft. Dit betekent dat men niets mag aankopen, fabriceren of produceren met het oog op verkoop. Een particulier mag enkel spullen verkopen die hij/zij over heeft. 

Wilt u als organisator professionele verkopers toelaten op uw evenement?
Vul dit in in uw aanvraag aan het College.

Professionele verkopers hebben een leurkaart nodig om tijdens een evenement te mogen verkopen en zij moeten zich identificeren.

Ook verkoop zonder commercieel karakter (voor een goed doel) kan toegelaten worden. Vul duidelijk in in uw aanvraag aan het College wie wat verkoopt voor welk doel.

Voorwaarden

De voorwaarden van een rommelmarkt zijn:

  • Occasioneel evenement
  • Goederen zijn niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd met het oog op verkoop
  • Toelating van het evenement door het College

Procedure

Download hier het aanvraagformulier.

Vul het evenementenformulier in en bezorg het ons via mail op evenementen@oostkamp.be, via de post of persoonlijk in OostCampus, Siemenslaan 1 in Oostkamp.

Uw aanvraag wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Binnen een paar weken ontvangt u hierover bericht.

Hou de beslissing van het College bij tijdens de activiteit.

Openingsuren & contact

dienst Lokale Economie

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 861
e-mail
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP