Euthanasie | Wilsverklaring

Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in de omstandigheden bepaald in de wet. Het wordt geregeld via een wilsverklaring.

Je kan de officiële wilsverklaring laten registreren bij de dienst Burgerzaken. De wilsverklaring wordt opgenomen in de computers van Volksgezondheid, samen met de adressen van de getuigen en eventueel vertrouwenspersonen die je opneemt in de wilsverklaring. Artsen kunnen dan nakijken of een patiënt een wilsverklaring heeft en wie de eventuele vertrouwenspersonen zijn.

De wilsverklaring slaat alleen op een situatie van onomkeerbare coma. De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen. Het is nodig dat de getuigen en de eventuele vertrouwenspersoon het formulier mee ondertekenen. Minstens 1 van de getuigen mag geen belang hebben bij de erfenis die voortvloeit uit het overlijden van de persoon.

De patiënt kan zijn wilsverklaring op elk moment intrekken of aanpassen.

Procedure

Je gaat langs bij het loket Burgerzaken.

Je vult formulieren in en brengt ze nadien terug naar het loket Burgerzaken.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • ingevulde formulieren 
  • kopie van identiteitskaarten vertrouwenspersoon en getuigen

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

  • aangifte huwelijk,
  • aangifte geboorte,
  • erkenning voor de geboorte,
  • aangifte overlijden,
  • vragen over begraafplaatsen,
  • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP