Referentieadres

Heb je geen vast adres? Dan kan je vragen om ingeschreven te worden op een referentieadres. Dit is het adres waar een andere persoon is ingeschreven.

De persoon die reeds ingeschreven is op dit adres en de inschrijving van jou als referentieadres aanvaardt, verbindt zich ertoe alle post of alle administratieve documenten die voor jou bestemd zijn, aan jou te bezorgen. Deze verbintenis wordt afgesloten door ondertekening van een document. De persoon die de inschrijving aanvaardt, kan zowel een natuurlijke persoon zijn als een rechtspersoon.

Voorwaarden

De mogelijkheid om op een referentieadres ingeschreven te worden, is strikt beperkt tot volgende categorieën van personen:

 • personen die in een mobiele woning verblijven;
 • personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen buiten de gemeente;
 • leden van het burgerpersoneel en het militair personeel van de Krijgsmacht in garnizoen in het buitenland en hun gezin;
 • leden van het diplomatieke en het consulaire personeel en hun gezin;
 • leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin;
 • personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of geen meer hebben;
 • bedreigde getuigen ten aanzien van wie de Getuigenbeschermingscommissie bijzondere beschermingsmaatregelen heeft toegekend.

Procedure

Zowel de persoon die vraagt om ingeschreven te worden op een referentieadres als de referentiepersoon moeten persoonlijk naar het loket Burgerzaken komen.

Wat meebrengen

 • Beide identiteitskaarten
 • Een document dat aantoont dat je tot bovenvermelde categorie behoort

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

 • aangifte huwelijk,
 • aangifte geboorte,
 • erkenning voor de geboorte,
 • aangifte overlijden,
 • vragen over begraafplaatsen,
 • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP