Afkoppelingsbeleid

Vroeger betekende de aanpak van de afwateringsproblematiek voornamelijk het opvangen van het regenwater en afvalwater om dan samen af te voeren naar een waterzuiveringsinstallatie. Nu streven wij naar een duurzamere aanpak op dat vlak: regen- en afvalwater apart afvoeren, het regenwater in de grond laten dringen of bufferen, ... Zo willen wij de kwaliteit van het water in beken, rivieren en kanalen verbeteren want zuiver water is nodig voor de levenskwaliteit van iedereen. De gemeente heeft voor inwoners die hiermee geconfronteerd worden de nodige ondersteuning uitgebouwd. Het afkoppelen of scheiden van regenwater en afvalwater is immers verplicht bij zowel nieuwe woningen, grondige verbouwingen als bij rioleringswerken in de straat.

Vooreerst wordt door het gemeentebestuur een afkoppelingsdeskundige aangesteld. U wordt persoonlijk of in ruimere groep de nodige info bezorgd omtrent alle te nemen stappen en mogelijke gemeentelijke toelagen. U kan kiezen om de nodige aanpassingswerken aan uw private riolering zelf te doen of door een deskundige aannemer te laten uitvoeren. Afhankelijk van de door u gekozen werkwijze wordt na voltooiing van de werken en na aflevering van een uitvoeringsattest (opgemaakt door de afkoppelingsdeskundige) een toelage uitbetaald. De dienst publieke ruimte staat in voor de afvoer van hemelwater en vervuild water. Deze opdracht omvat het beheer, onderhoud, vernieuwen en aanleggen van de riolen, beken en grachten. Ook de huisaansluitingen op deze riolen, beken en grachten behoren tot deze opdracht.

 

Waar een nieuwe riolering in de straat wordt aangelegd zal het gemeentebestuur zelf met u contact opnemen.

 

Voorwaarden

Wonen in een straat of eigendom bezitten in een straat waar een nieuwe riolering (2 DWA) aangelegd wordt.

Bedrag

De toelage bedraagt maximum 2.000 euro of 1.500 euro afhankelijk van de door u gekozen wijze van uitvoering.

Downloads

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur

Voor enkele producten kan je een afspraak maken:

  • Stedenbouwkundig advies bouwprojecten (woning, bedrijf)
  • Stedenbouwkundig advies verkavelingen / groepswoningbouw
  • Vragen i.v.m. milieu (ingedeelde inrichtingen en activiteiten), landbouw, natuur
  • Digitaliseren omgevingsvergunning

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP