Wijkwerken

Sedert 1 januari 2018 werd PWA vervangen door wijk-werken. Het blijft een manier om werklozen via een tijdelijke werkervaring, dicht bij huis, aan werk te helpen. Bvb. werken in een school, een bedrijf of bij mensen thuis. Het zijn jobs waarbij werkzoekenden werkervaring opdoen. Een belangrijke stap in de zoektocht naar een job voor een langere periode.

Wijkwerken houdt twee keer per maand een zitdag in OostCampus.

Meer info

De wijkwerkbemiddelaar voor Oostkamp is Denis Daen.

Denis is bereikbaar op het nummer: 0474 043 941) en in Brugge op het nummer 050 404312 op woensdag en donderdag.

Hij houdt de eerste en tweede vrijdag van de maand zitdag in OostCampus, loket welzijn (loket 3):

  • van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur

Voor wie is de zitdag?

Je zoekt een job

  • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB of ontvangt een leefloon;
  • Je voelt je niet klaar voor een gewone job;
  • Je wil bijleren;
  • Je kan zelfstandig werken. 

Je hebt werk voor een wijk-werker

  • Gras laten afrijden
  • Parkeerwachter nodig
  • Logistieke hulp bij events

Openingsuren & contact

LCP