Plaatsen kansspel in drankgelegenheid (vergunning klasse C)

Wie een kansspelinrichting wil uitbaten, heeft een vergunning nodig. Die kan aangevraagd worden bij de Kansspelcommissie in Brussel (website: http://www.gamingcommission.fgov.be/website). Afhankelijk van het soort klasse moet er ondermeer het advies van de burgemeester of een convenant afgesloten met de gemeente, meegestuurd worden naar de kansspelcommissie.

Voor een drankgelegenheid (klasse C) moet u een verklaring van de burgemeester aanvragen.

Deze verklaring moet u bij het aanvraagdossier voor de kansspelcommissie voegen. Uit dit advies van de burgemeester zal blijken dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Dit advies moet origineel zijn, ondertekend door de burgemeester en afgestempeld met een stempel van de gemeente.

Voorwaarden

Het is noodzakelijk om over een vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken te beschikken vooraleer een vergunning voor het plaatsen van een kansspel kan aangevraagd worden.

Procedure

Voor het aanvragen van een vergunning klasse C bij de Kansspelcommissie heeft u een verklaring nodig van de burgemeester waaruit blijkt dat u aan alle wettelijke voorwaarden voldoet voor de uitbating van de drankgelegenheid. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij het loket Wonen en omgeving (loket 4 in OostCampus) of via het Digitaal loket.

  • Aanvraagformulier met bijgevoegd plan en een kopie van de vergunning voor sterke dranken (aan te vragen bij dezelfde dienst) worden ingediend bij het loket Wonen en omgeving of via het Digitaal loket.
  • Er wordt nagegaan of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Hiervoor wordt er advies gevraagd aan de dienst Ruimtelijke Ordening, dienst Milieu, brandweer en politie.
  • De burgemeester deelt zijn advies mee aan de aanvrager.

Wat meebrengen

  • correct ingevuld aanvraagformulier (te vinden in het Digitaal loket)
  • een plan van de inrichting waarop de verschillende lokalen (ook privé) en de plaats van alle toestellen zijn aangeduid
  • kopie van de vergunning voor het verstrekken van sterke dranken

Bedrag

Gratis

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Lokale Economie

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 861
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP