Parkeerkaart voor personen met een handicap: info

Deze kaart is voor personen die problemen hebben met mobiliteit en biedt volgende voordelen :

 • parkeren voor onbepaalde duur op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone)
 • parkeren op plaatsen voorzien voor personen met een handicapvrijstelling van het betalen van parkeergeld (niet alle gemeenten kennen die vrijstelling toe)
 • gratis parkeren op parkeerplaatsen van de NMBS en de SNCB

Meer info

Na 3 weken, max. ongeveer 2 maanden (5 maanden, indien nog geen medisch dossier) krijgt u uw parkeerkaart thuis gestuurd.

DG Personen met een handicap:

Kruidtuinlaan 50 bus 150 1000 Brussel t 0800 987 99 | HandiN@minsoc.fed.be

Voorwaarden

 • Personen met een blijvende invaliditeit van min. 80 % of vermindering van zelfredzaamheid van min. 12 punten (schaal in het kader van de wet 23.02.87)
 • personen van wie de gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een vermindering van tenminste twee punten (schaal in het kader van de wet 23.02.87), ook voor kinderen
 • personen met een blijvende invaliditeit van min. 50 %, rechtstreeks toe te schrijven aan de onderste ledematen,
 • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of amputatie ervan,
 • burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met ten minste 50 % oorlogsinvaliditeit

Procedure

 • Zich wenden tot de Sociale dienst van de gemeente.
 • De aanvraag wordt elektronisch geregistreerd.
 • Indien u niet over een medisch attest bezit, krijgt u documenten mee om een medisch attest aan te vragen.
 • De door u ingevulde en ondertekende vragenlijst (verklaring) stuurt u het best meteen op aan de FOD. De medische formulieren moet u eerst door uw arts te laten invullen. Alle documenten moeten binnen de maand bij de FOD toe te komen.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart en eventueel medisch attest

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP