Parkeerkaart voor personen met een handicap: info

Deze kaart is voor personen die problemen hebben met mobiliteit en biedt volgende voordelen :

 • parkeren voor onbepaalde duur op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone)
 • parkeren op plaatsen voorzien voor personen met een handicapvrijstelling van het betalen van parkeergeld (niet alle gemeenten kennen die vrijstelling toe)
 • gratis parkeren op parkeerplaatsen van de NMBS en de SNCB

Meer info

Na 3 weken, max. ongeveer 2 maanden (5 maanden, indien nog geen medisch dossier) krijgt u uw parkeerkaart thuis gestuurd.

DG Personen met een handicap:

Kruidtuinlaan 50 bus 150 1000 Brussel t 0800 987 99 | HandiN@minsoc.fed.be

Voorwaarden

 • Personen met een blijvende invaliditeit van min. 80 % of vermindering van zelfredzaamheid van min. 12 punten (schaal in het kader van de wet 23.02.87)
 • personen van wie de gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een vermindering van tenminste twee punten (schaal in het kader van de wet 23.02.87), ook voor kinderen
 • personen met een blijvende invaliditeit van min. 50 %, rechtstreeks toe te schrijven aan de onderste ledematen,
 • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of amputatie ervan,
 • burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met ten minste 50 % oorlogsinvaliditeit

Procedure

 • Zich wenden tot de Sociale dienst van de gemeente.
 • De aanvraag wordt elektronisch geregistreerd.
 • Indien u niet over een medisch attest bezit, krijgt u documenten mee om een medisch attest aan te vragen.
 • De door u ingevulde en ondertekende vragenlijst (verklaring) stuurt u het best meteen op aan de FOD. De medische formulieren moet u eerst door uw arts te laten invullen. Alle documenten moeten binnen de maand bij de FOD toe te komen.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart en eventueel medisch attest

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur
LCP