Adreswijziging minderjarige

Als een minderjarig kind zonder zijn/haar ouder(s) verhuist, gelden er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft.

Procedure

Aangifte:

Voor de aangifte van een adreswijziging komt het minderjarig kind naar de dienst Burgerzaken, vergezeld van één van de ouders:

 • Wanneer beide ouders samenleven, volstaat het indien één van hen het niet-ontvoogde minderjarig kind vergezelt bij de aangifte van de adreswijziging. Deze ouder mag niet ontzet zijn uit het ouderlijk gezag.
 • Wanneer de ouders niet samenleven, volstaat het dat één van de ouders het niet-ontvoogde minderjarig kind vergezelt bij de aangifte van de adreswijziging. Deze ouder mag niet ontzet zijn uit het ouderlijk gezag en er mag geen gerechtelijke uitspraak bestaan waarbij het ouderlijk gezag exclusief wordt toegewezen aan de andere ouder. De gemeente moet de andere ouder op de hoogte brengen van de aangifte van adreswijziging van de minderjarige. Deze ouder heeft 15 kalenderdagen na ontvangst van de brief om een afschrift voor te leggen van de gerechtelijke uitspraak.

Wat meebrengen

Bij aangifte van de verhuis:

 • Kids-ID of identiteitskaart van het minderjarig kind dat verhuist
 • Je identiteitskaart
 • Indien van toepassing: vonnis indien er een uitspraak is

Na de aangifte komt de wijkinspecteur langs om na te gaan of het minderjarig kind er effectief woont. Daarna komt het minderjarig kind langs bij de dienst Burgerzaken om de documenten (bijv. identiteitskaart) aan te passen.

 • In geval van een Kids-ID jonger dan 6 jaar: Kids-ID en puk-code
 • In geval van een Kids-ID ouder dan 6 jaar: Kids-ID en pin-code
 • In geval van identiteitskaart (12-18 jaar): identiteitskaart en pin-code

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-bevolking

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 17 uur

Voor enkele producten moet je een afspraak maken:

 • Aanvragen van een (nieuwe) eID, Kids-ID, reispas of rijbewijs
 • Aangifte adreswijziging wanneer deze aangifte niet online kan gebeuren (vb. als een ouder voor het eerst verhuist met minderjarige kinderen)
 • Burgerlijke Stand
 • Vreemdelingen

Afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP