Aangifte geboorte

baby (grote weergave)

Elke geboorte die plaats vindt op het grondgebied van de gemeente Oostkamp moet aangegeven worden bij de gemeente Oostkamp, ongeacht waar de ouders van het geboren kind wonen.

Meer info

De ouders ontvangen per post een identiteitsstukje zonder foto voor kinderen tot 12 jaar. Dit document is enkel geldig in België.

Aan de ouders wordt tenslotte ook meegedeeld dat het kind moet worden ingeënt tegen kinderverlamming (poliomyelitis) vóór de leeftijd van 18 maanden.

Voorwaarden

Het kind wordt op grondgebied Oostkamp geboren.

Procedure

De aangifte moet gebeuren binnen de vijftien dagen na de geboorte door de vader, de moeder of door beiden. Als de laatste dag van deze periode een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, kan de aangifte nog gebeuren op de eerstvolgende werkdag.

De aangever krijgt een aantal uittreksels uit de geboorteakte mee, waaronder:

 • een attest voor aanvraag van de geboortepremie (kraamgeld);
 • een attest voor de aanvraag van de kinderbijslag (af te geven aan de werkgever of in de compensatiekas waarbij men aangesloten is);

Deze twee attesten zijn zeer belangrijk, daar er slechts één keer een exemplaar kan bekomen worden. Bij verlies komt de uitbetaling van de geboortepremie en/of kinderblijslag in het gedrang.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart van beide ouders
 • Het doktersattest van de geboorte
 • Eventueel het huwelijksboekje of de erkenningsakte

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

 • aangifte huwelijk,
 • aangifte geboorte,
 • erkenning voor de geboorte,
 • aangifte overlijden,
 • vragen over begraafplaatsen,
 • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP