Seniorengids

In ons beleid kiezen we ervoor extra aandacht te besteden aan de groep 'ouderen'. Los van wat de leeftijd van ‘een oudere’ is, kunnen we vaststellen dat met 'ouder worden' andere noden kunnen ontstaan, ten gevolge van: op pensioen gaan, gezondheid, financiële veranderingen, het wegvallen van naasten, maatschappelijke evolutie ….

Tegenover 'noden' staat 'aanbod'. Deze seniorengids is een duidelijke gids waarbij je in een minimum van tijd de juiste dienst of contactpersoon vindt. De gids kwam tot stand dankzij de samenwerking van de gemeente met het OCMW en de Ouderenraad.

Meer info

Rechtzetting:

in de seniorengids 2019 staat een fout i.v.m. gratis huisvuilzakken om medische redenen. Op pagina 11 staat er: Met een attest van de huisdokter krijgen incontinente personen, stomapatiënten en personen aan de nierdialyse jaarlijks één rol grote bruine en één rol PMD huisvuilzakken gratis. Deze personen krijgen enkel één rol kleine bruine huisvuilzakken. Bedankt voor je begrip.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP