Groot huisvuil op afroep

IVBO biedt de mogelijkheid om groot huisvuil (brandbaar grofvuil en schroot) op afroep aan huis te komen afhalen. Dit is een dienst waarop u maximaal 4 keer per jaar een beroep kan doen. U betaalt vooraf 15 euro per ophaling aan IVBO. De ophaaldata staan op de afvalkalender.

Voorwaarden

 • Brandbaar grofvuil wordt in een afzonderlijke ronde opgehaald.
 • Brandbaar grofvuil is afval dat (1) niet in de gewone restafvalzak kan (omwille van formaat) of de zak zou doen scheuren en (2) niet gerecycleerd kan worden.
 • Per ophaling mogen max. 5 stuks brandbaar afval en max. 5 stuks schroot aangeboden worden.
 • Op de dag van de ophaling moet het afval op het voetpad of oprit geplaatst worden. Zorg er wel steeds voor dat de voetgangers niet gehinderd worden.
 • Deze zaken mag u niet aanbieden als grof huisvuil: 
  • papier en karton
  • textiel
  • glas
  • PMD
  • Klein Gevaarlijk Afval
  • tuinafval en snoeihout
  • bouw- en sloopafval
  • autobanden
  • houten planken, kisten en paletten
  • piepschuim
  • afgedankte elektrische en elektronische apparaten
  • schroot (stukken die grotendeels uit metaal bestaan)

Procedure

Bel ten laatste 14 dagen voor de ophaaldata (zoals vermeld op de afvalkalender) naar IVBO tel 050 456 311.

Bedrag

15 euro per ophaling vooraf te storten bij IVBO. Contacteer IVBO op tel 050 456 311.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP