Groot huisvuil op afroep

IVBO biedt de mogelijkheid om groot huisvuil (brandbaar grofvuil en schroot) op afroep aan huis te komen afhalen. Dit is een dienst waarop u maximaal 4 keer per jaar een beroep kan doen. U betaalt vooraf 15 euro per ophaling aan IVBO. De ophaaldata staan op de afvalkalender.

Voorwaarden

 • Brandbaar grofvuil wordt in een afzonderlijke ronde opgehaald.
 • Brandbaar grofvuil is afval dat (1) niet in de gewone restafvalzak kan (omwille van formaat) of de zak zou doen scheuren en (2) niet gerecycleerd kan worden.
 • Per ophaling mogen max. 5 stuks brandbaar afval en max. 5 stuks schroot aangeboden worden.
 • Op de dag van de ophaling moet het afval op het voetpad of oprit geplaatst worden. Zorg er wel steeds voor dat de voetgangers niet gehinderd worden.
 • Deze zaken mag u niet aanbieden als grof huisvuil: 
  • papier en karton
  • textiel
  • glas
  • PMD
  • Klein Gevaarlijk Afval
  • tuinafval en snoeihout
  • bouw- en sloopafval
  • autobanden
  • houten planken, kisten en paletten
  • piepschuim
  • afgedankte elektrische en elektronische apparaten
  • schroot (stukken die grotendeels uit metaal bestaan)

Procedure

Bel ten laatste 14 dagen voor de ophaaldata (zoals vermeld op de afvalkalender) naar IVBO tel 050 456 311.

Bedrag

15 euro per ophaling vooraf te storten bij IVBO. Contacteer IVBO op tel 050 456 311.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be - online

LCP