Adreswijziging

Procedure

 • Als je verhuist, moet je dit aangeven bij de gemeente waar je gaat wonen.
 • De aangifte moet gebeuren binnen de 8 werkdagen nadat je effectief verhuisd bent. Je doet aangifte via het digitaal loket (zie onderaan) of je komt naar het Onthaal in OostCampus.
 • De aangifte kan enkel gebeuren door een meerderjarig gezinslid.
 • Je wacht op het bezoek van de wijkinspecteur die zal vaststellen of je er effectief woont.

Wat meebrengen

Aangifte van adreswijziging:

 • identiteitskaart

Aanpassen documenten nadat wijkinspecteur bevestigd heeft dat je er woont:

 • identiteitskaart van alle personen die verhuisd zijn:
  - in geval van een Kids-ID jonger dan 6 jaar: Kids-ID en puk-code
  - in geval van een Kids-ID ouder dan 6 jaar: Kids-ID en pin-code
  - in geval van identiteitskaart (>12 jaar): identiteitskaart en pin-code
 • eventueel trouwboekje

Regelgeving

Wat indien je geen aangifte hebt gedaan?

Indien je bent gevestigd in een gemeente zonder hiervan aangifte te hebben gedaan binnen de gestelde termijn, zal je door het College van Burgemeester en Schepenen van je nieuwe gemeente ambtshalve worden ingeschreven indien het daar kennis van krijgt.

Indien je vertrek vastgesteld wordt door de gemeente die je heeft verlaten en indien het onmogelijk is om je op te sporen, zal je door het College van Burgemeester en Schepenen van je vorige verblijfplaats ambtshalve uit de registers worden geschrapt. Dit heeft als gevolg dat je met geen enkele administratie meer in regel bent. Ook je identiteitskaart wordt vernietigd.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-bevolking

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 17 uur
Morgen gesloten

Voor enkele producten moet je een afspraak maken:

 • Aanvragen van een (nieuwe) eID, Kids-ID, reispas of rijbewijs
 • Aangifte adreswijziging wanneer deze aangifte niet online kan gebeuren (vb. als een ouder voor het eerst verhuist met minderjarige kinderen)
 • Burgerlijke Stand
 • Vreemdelingen

Afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP