Agenda en (ontwerp)verslag van de Gemeenteraad

raadzaal-klein (grote weergave)

De Gemeenteraad komt elk jaar minstens 10 maal bijeen. Deze bijeenkomsten vinden in principe elke 3de donderdag van de maand plaats in de raadzaal in OostCampus, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Vóór de bijeenkomst van de Gemeenteraad worden volgende documenten opgemaakt en op de website gepubliceerd bij de betreffende zitting (klik hier om naar het overzicht van de zittingen te gaan):
- agenda met de datum en de locatie van de zitting en een overzicht van de agendapunten gebundeld per thema;
- beknopte toelichting per agendapunt van wat aan de Gemeenteraad gevraagd wordt;
- ontwerpverslag met per agendapunt een voorgestelde beslissing.

Na de Gemeenteraad wordt een lijst opgemaakt met alle genomen beslissingen, rekening houdend met de wet op de privacy. Uiterlijk 20 dagen na de zitting wordt de lijst bij de zitting op de website geplaatst in de kolom 'Verslag'. Dit bestand vervangt het ontwerpverslag.

Op de eerstvolgende Gemeenteraad wordt aan de gemeenteraadsleden gevraagd om de ontwerpnotulen goed te keuren. De ontwerpnotulen bevatten de genomen beslissingen en de eventuele tussenkomsten van raadsleden over de agendapunten. Nadat de Gemeenteraad de ontwerpnotulen goedkeurt, worden dit de definitieve notulen. Dit wordt opnieuw bij de zitting op de website geplaatst in de kolom 'Verslag'. Dit bestand vervangt de beknopte beslissingen.

De definitieve notulen worden in notulenboeken verzameld en in het Archief bewaard.

Meer info

U kan het openbare gedeelte van de Gemeenteraad bijwonen. U krijgt dan een exemplaar van de toelichtingen, zodat u de zitting makkelijk kan meevolgen.

Procedure

Iedereen die geïnteresseerd is in de agendapunten die tijdens de Gemeenteraad besproken worden/werden, kan bovengenoemde documenten digitaal raadplegen en downloaden (klik hier om naar het overzicht van de zittingen te gaan).

U kan zich ook inschrijven op de mailinglist: http://www.oostkamp.be/nieuwsbrief. U ontvangt dan de gemeentelijke nieuwsbrief waarin u een link vindt naar deze documenten zodra ze beschikbaar zijn.

U kan de goedgekeurde notulen van de Gemeenteraad ook raadplegen in Bibliotheek-infopunt tijdens de openingsuren.

Bedrag

De documenten zijn gratis te bekijken op de website.

Inschrijven op de gemeentelijke nieuwsbrief is gratis.

Inzage in de notulen in Bibliotheek-infopunt is gratis. Wil u en kopie dan gelden de tarieven zoals vastgelegd in het retributiereglement van de bibliotheek (klik hier voor meer info).

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 940
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP