Servicepunten

De gemeente zet in op kwalitatieve dienstverlening op de begraafparken.

Afvalcontainers

Op elk begraafpark staan twee containers: een voor restafval en een voor groenafval. IVBO haalt deze containers wekelijks (restafval) en tweewekelijks (groenafval) op. Het spreekt voor zich dat deze containers enkel bedoeld zijn voor afval van het begraafpark.

Waterkraan

Aan elk servicepunt is er een waterkraan. Bezoekers kunnen er water nemen voor gebruik op het begraafpark. Waar nodig worden de bestaande waterkranen verhoogd zodat ook oudere mensen deze gemakkelijk kunnen gebruiken. Elk waterpunt krijgt ook een nieuwe kraan met duwsysteem die automatisch afslaat. Hierdoor gaat er geen kostbaar water verloren.

Gieterrek

Aan elke waterkraan staat een gieterrek met 4 gieters. Bezoekers kunnen ze gebruiken op het begraafpark. Je steekt een 2 euro muntstuk in het slot. Wanneer je klaar bent, hang je de gieter terug en krijg je je muntstuk terug, net zoals bij een winkelkarretje in een grootwarenhuis.

Prikkers om bloempotten vast te zetten

De gemeente wil de bezoekers oproepen om geen bloempotten in het gras in te graven. Ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen zijn er aan de servicepunten prikkers voorzien om uw bloempot vast te zetten in de grond zodat ze niet omwaaien. Je neemt de plant uit de bloempot. Je neemt 1 prikker en zet er de bloempot mee vast in de grond. Daarna zet je de plant terug in de bloempot. Buiten de periode van Allerheiligen plaats je de bloempotten of bloemstukken op de grafzerk of op de voorziene verharding.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP