Preventietips voor een studentenkot

   

Hangen er op elke verdieping rookmelders?

 
   

Controleer maandelijks de werking van de rookmelders; desnoods kuis de rookmelders met een stofzuiger

 
   

Onderhoud jaarlijks de rookmelder door hem stofvrij te maken met een stofzuiger

 
   

Zoek de brandblussers en controleer of ze niet vervallen zijn?

 
   

Is er een gemeenschappelijke trap, die helemaal naar beneden gaat?

 
 
   

Hoeveel evacuatiemogelijkheden zijn er buiten de ingangsdeur?

 
 
   

Zijn er vaste brandladders om te evacueren als de trap onbruikbaar is?

 
 
   

Werkt de noodverlichting op de trap?

 
   

Zijn de halogeenlampen voldoende verwijderd van brandbaar materiaal en is er verluchting voor ingebouwde lampen

 
   

Controleer de elektrische installatie en bedrading: bij de minste onvolkomenheid, verwittig de huiseigenaar

 
   

Controleer of de geiser regelmatig wordt gecontroleerd. Dit geldt ook voor gaskachels. Door onvolledige verbranding is de kans op kans op koolmonoxidevergiftiging groot

 
   

Is de boiler in een aparte kamer geplaatst?

                                                           
                                                             
   

Controleer of er voldoende verluchting is in de plaatsen met vlamverwarming

                                                           

Meer info

DOEN

 

   

Voorzie een of best twee vluchtweg(en)

 
   

Plaats een rookmelder op iedere verdieping

 
   

Spreek met uw huisgenoten af wat te doen als de rookmelders afgaan

 
   

Zorg dat iedereen in uw huis weet waar de vluchtwegen zijn

 
   

Zorg er samen met uw kotgenoten voor dat de gemeenschappelijke trap (die uitgeeft op straat) steeds goed bereikbaar en vrij is

 
   

Indien er een gemeenschappelijke keuken is, controleer of er een hittemelder is

 
   

Houd potten en pannen in de gaten als u kookt!

 
   

Zorg ervoor dat alle kaarsen gedoofd zijn wanneer u gaat slapen of even buiten gaat

 
   

Gebruik enkel verlengkabels (of andere elektrische snoeren) die volledig geïsoleerd en geaard zijn; contactdozen moeten ook over een schakelaar beschikken

 
   

Gebruik enkel verlengkabels (of andere elektrische snoeren) die volledig geïsoleerd en geaard zijn; contactdozen moeten ook over een schakelaar beschikken

 
   

Doof sigarettenpeuken altijd volledig

 

 

NIET DOEN

   

Rook nooit in bed. Roken in bed is een veel voorkomende doodsoorzaak bij brand!

 
   

Gooi nooit een asbak leeg in de prullenbak voordat u zeker weet of alle peuken uit zijn (enige veilige maatregel: doe nadien water in de prullenbak)

 
   

Hang wasgoed nooit dicht bij een verwarmingstoestel te drogen; het kan in brand vliegen

 
   

Nooit koken of frituren na een avondje stappen

 
   

Laat de TV niet op de 'stand-by' stand staan

 
   

Probeer te voorkomen dat er teveel elektrische apparaten gelijktijdig aan staan om overbelasting te vermijden

 
   

Gebruik geen 'driewegstekkers' (of kattekoppen); die zijn trouwens verboden. Laat iemand liever een paar extra stopcontacten aanleggen

 

 

Voor meer informatie en vragen kan u terecht bij de preventiedienst van de Stichting via een bericht naar preventie@brandwonden.be, die u desgevallend naar de bevoegde instantie of brandweer zal doorverwijzen.

Openingsuren & contact

LCP