Borgsom openbaar domein bij uitvoeren bouwwerken en bezorgen keuringsattest private riolering

Het is aangewezen om een waarborg openbaar domein te vragen bij het oprichten van gebouwen langs het openbaar domein teneinde de bouwheren aan te zetten om het openbaar domein na de bouwwerken in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Daarnaast is het ook aangewezen om bij het afleveren van een omgevingsvergunning, waarbij de belasting op het aansluiten van gebouwen op het openbare riolering verschuldigd is, een waarborg voor het bezorgen van het keuringsattest van private riolering op te leggen zodat zekerheid kan worden bekomen dat de private riolering correct is aangelegd vooraleer deze aan te sluiten op het openbare rioleringsnet.

Vanaf 1 januari 2021 wordt dergelijke keuring privéwaterafvoer verplicht bij ingebruikname van elke nieuwe aansluiting.

Meer info

Vastgesteld in de Gemeenteraad op 17 september 2020
en gepubliceerd op 21 september 2020.

Procedure

De terugbetaling borgsom keuringsattest private riolering vraagt u aan via dit e-formulier.
Het keuringsattest van een erkend keurder is nodig om de aanvraag voor terugbetaling waarborg keuringsattest private riolering aan te vragen. U kunt het keuringsattest als bijlage toevoegen aan het formulier.

De terugbetaling borgsom openbaar domein vraagt u aan via dit e-formulier.
U vraagt dit aan als het openbaar domein in oorspronkelijke staat hersteld is.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

LCP