Ambulante handel: occasionele verkoop niet-commercieel karakter

Wat is dit?

Verkopen van producten of diensten met een niet-commercieel karakter zijn in hoofdzaak verkopen voor een goed doel of voor de kas van een vereniging. Bijvoorbeeld: voetbalvereniging verkoopt wafels voor de eigen werking, een vereniging organiseert een collecte voor het Rode Kruis, … 

Voorwaarden

De verkopen zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 1. De verkoop heeft één van volgende doelen: liefdadig - sociaal - cultureel - educatief - sportief - ter bescherming van de natuur en de dierenwereld - ter bevordering van ambachten of streekproducten;
 2. De verkoop is occasioneel;
 3. Toelating nodig van het College van Burgemeester en Schepenen? Is afhankelijk van het statuut van de verkoper: 
  - jeugdvereniging die erkend en gesubsidieerd wordt door de bevoegde overheid (Scouts, Chiro, …): geen voorafgaande goedkeuring nodig 
  - verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen (erkend door FOD Financiën): enkel voorafgaande melding doen 
  - overige verenigingen, bedrijven, particulieren: toelating vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen via onderstaand document
 4. De machtiging is uiterlijk één jaar geldig en jaarlijks hernieuwbaar (er mogen verschillende acties opgenomen worden tijdens de looptijd van de machtiging).

Procedure

Kijk na onder welke categorie uw niet-commerciële verkoop valt en volg die procedure:

 1. Verkoop binnen Oostkamp en NIET gekoppeld aan een evenement
  Voorbeeld: de volleybalvereniging wil huis aan huis pannenkoeken verkopen voor de eigen werking.
  Uw aanvraag indienen via het digitaal loket (zie onderaan)
 2. Verkoop binnen Oostkamp en WEL gekoppeld aan een evenement
  Voorbeeld: de volleybalvereniging wil pannenkoeken verkopen voor de eigen werking tijdens de jaarlijkse fuif: vul het desbetreffende evenementenformulier in.
 3. Verkoop buiten de gemeentegrenzen
  Vraag een verklaring aan bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen, 0800 20 555, info@vlaio.be, www.vlaio.be 

 

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Lokale Economie

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 861
e-mail
LCP