Natuurvergunning

Je hebt een natuurvergunning nodig

  • voor het wijzigen van vegetatie (bv. een grasland bebossen of een moeras ontwateren) in de groene bestemmingen op het gewestplan: natuurgebied, parkgebied, bosgebied;
  • voor het wijzigen van kleine landschapselementen (bv. knotwilgen vellen of poel dempen) in de groene bestemmingen op het gewestplan: natuurgebied, parkgebied, bosgebied en de agrarische gebieden.

Met het formulier dien je je aanvraag in. Na de aanvraag volgt een openbaar onderzoek en wordt advies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het College van Burgemeester en Schepenen neemt de beslissing.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be - online

LCP