Natuurvergunning

Je hebt een natuurvergunning nodig

  • voor het wijzigen van vegetatie (bv. een grasland bebossen of een moeras ontwateren) in de groene bestemmingen op het gewestplan: natuurgebied, parkgebied, bosgebied;
  • voor het wijzigen van kleine landschapselementen (bv. knotwilgen vellen of poel dempen) in de groene bestemmingen op het gewestplan: natuurgebied, parkgebied, bosgebied en de agrarische gebieden.

Met het formulier dien je je aanvraag in. Na de aanvraag volgt een openbaar onderzoek en wordt advies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het College van Burgemeester en Schepenen neemt de beslissing.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP