Nationale verminderingskaart voor personen met een visuele handicap - openbaar vervoer

Blinden en slechtzienden hebben bij de NMBS recht op een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer. Hiermee reizen ze gratis met de trein in tweede klas of aan een verminderd tarief in eerste klas.

Meer info

De nationale reductiekaart geeft recht op:

  • gratis reizen in 2de klas (ook voor de geleidehond)
  • een reductie voor reizen in 1ste klas: u betaalt enkel het verschil tussen de volle prijs van 1ste klas en 2de klas

Belangrijk: voor de eventuele begeleider kunnen de voordelen van de nationale verminderingskaart worden gecombineerd met de voordelen van de kaart 'Kosteloze begeleider'.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap

Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel | tel 0800 987 99 

Voorwaarden

Deze vermindering geldt voor blinden en slechtzienden met een definitieve invaliditeit van tenminste 90 % erkend door de Federale Overheidsdienst ten gevolge van een oogaandoening.

Procedure

U kan het aanvraagformulier bekomen bij de Sociale Dienst van uw gemeente. Het ingevulde formulier stuurt u terug naar de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. U krijgt uw verminderingskaart met de post toegestuurd.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart of een volmacht indien u de aanvraag niet persoonlijk indient.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
LCP