Ratten - wanneer kan u bij de gemeente terecht?

rat (grote weergave)

De gemeente bestrijdt ratten die afkomstig zijn van waterlopen waarvoor de gemeente bevoegd is.

Daartoe heeft zij een rattenvanger in dienst die vallen en professionele blokken rattenvergif plaatst langs de betreffende waterlopen. Daarnaast geeft de gemeente ook 10 zakjes (= 1 portie) rattenvergif per maand aan inwoners die te kampen hebben met ratten afkomstig uit de gemeentelijke waterlopen. 

Procedure

Stelt u bij u thuis ratten vast die afkomstig zijn van waterlopen van de gemeente? 

  1. Neem contact op met de gemeente en geef uw naam en adres op.
  2. De rattenvanger komt dan kijken.
  3. Als blijkt dat de ratten afkomstig zijn van een gemeentelijke waterloop dan plaatst de rattenvanger meteen vergif.
  4. U kan daarna maandelijks zelf een portie komen halen in OostCampus of in Riderfort (is gratis). Let wel, ten vroegste één maand na het plaatsen van de eerste portie.

U krijgt dus niet zomaar rattenvergif mee. Rattenvergif is een pesticide. Er moet omzichtig mee omgesprongen worden.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP