Wat moet u altijd meenemen in de wagen?

Een automobilist moet ter gelegenheid van een controle door een bevoegde persoon altijd bepaalde documenten kunnen vertonen. Hij moet ook adequaat uitgerust zijn, met het oog op een panne, een ongeval of een brand.

Meer info

De documenten die u moet kunnen vertonen bij een controle: 

 1. Identiteitskaart;

 2. rijbewijs dat overeenstemt met de categorie van het bestuurde voertuig;

 3. inschrijvingsbewijs van het voertuig;

 4. verzekeringsbewijs of "groene kaart";

 5. gelijkvormigheidsattest van het voertuig;

 6. keuringsbewijs voor voertuigen van 4 jaar en ouder.

De verplichte toebehoren :

 • Gevaarsdriehoek;

 • blustoestel (let op de geldigheidsdatum !) met de vermelding BENOR V. Het moet goed zichtbaar en binnen handbereik van de bestuurder geïnstalleerd zijn;

 • een verbandenetui;

 • een retro-reflecterende veiligheidsvest. Wanneer op autosnelwegen en autowegen de bestuurder van een pechvoertuig (panne of ongeval) op een plek terechtkomt waar hij niet mag stoppen of parkeren, moet hij deze vest dragen zodra hij zijn voertuig verlaat.

De aangeraden toebehoren :

 • Europees aanrijdingsformulier;

 • Parkeerschijf;

 • Reservewiel;

 • Reservelampen en -zekeringen.

Bron: http://www.secunews.be

Openingsuren & contact

LCP