Naam- en voornaamsverandering

Wie zijn naam of voornaam wil veranderen, kan dat onder bepaalde voorwaarden.

Om een familienaam te veranderen is er een Koninklijk  Besluit nodig. De verandering van een voornaam kan sinds 1 augustus 2018 met een eenvoudige verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Meer info

Familienaamsverandering

Hoe een verzoek indienen?
Wat moet het verzoek bevatten? Het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de verzoeker, een geboorteakte, een bewijs van woonst, de gewenste nauwkeurige wijziging van de familienaam en tot slot de gegronde reden.

Waar indienen?
Federale overheidsdienst Justitie
Dienst Voornaams- en naamsverandering
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Voornaamsverandering

Een verzoek tot voornaamswijziging wordt ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, zie aanvraagdocument onderaan deze pagina.

Ook transgenders kunnen hierop beroep doen. Een loutere verklaring op eer dat betrokkene ervan overtuigd is dat het geslacht in de geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit volstaat.

Bedrag

Om van familienaam te wijzigen moet je, bij een grondige reden € 49 betalen, of bij een vrije keuze € 740 betalen. Dit regel je met de Federale overheidsdienst Justitie.

Om van voornaam te veranderen hoef je niets te betalen. Wel moet je rekening houden met de aanpassingen aan documenten die nodig zijn omwille van de voornaamswijziging bv. € 21,70 voor een eID, € 75 voor een reispas, € 25 voor een rijbewijs.

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

  • aangifte huwelijk,
  • aangifte geboorte,
  • erkenning voor de geboorte,
  • aangifte overlijden,
  • vragen over begraafplaatsen,
  • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP