Loopomloop verlicht (joggingparcours)

Bloso, in samenwerking met de provinciale sportdiensten, is de drijvende kracht achter het concept. "Uit het onderzoek van Jeroen Scheerder en Filip Boen bleek dat tussen 1999 en 2007 het aantal lopers in Vlaanderen verdriedubbeld is", vertelt Ann Colpaert van Bloso. "Bovendien gaf maar liefst 92% van die lopers aan dat ze hun sport vooral beoefenen in niet-georganiseerd verband. Op basis van die onderzoeksresultaten besliste de dienst Sportpromotie om het concept van de loopomlopen te ontwikkelen." 

Een loopomloop is een uniform bewegwijzerde omloop in een natuurvriendelijke en veilige omgeving, die zowel in de zomer als in de winter (bij daglicht) bruikbaar moet zijn. Hij moet voldoen aan de verwachtingen van zowel de geoefende atleet als die van de recreatieve loper. De initiatiefnemers formuleerden daarom een aantal criteria waaraan de loopomloop moet voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning. 

"Aangezien het sociale aspect heel belangrijk is, moet de loopomloop geschikt zijn voor loopgroepen. Het pad moet dus voldoende breed zijn, zodat lopers naast elkaar of in groep kunnen lopen", geeft Ann Colpaert als voorbeeld. "Daarnaast vertrekt en eindigt de loopomloop om dezelfde reden bij voorkeur in de buurt van een ontmoetingsruimte, café of sporthal, zodat de sporters elkaar voor of na de inspanning kunnen ontmoeten." 

Oostkamp speelde samen met atletiekclub FLAC Oostkamp en enkele individuele lopers in op dit concept en werkte een loopomloop uit die vertrekt nabij parking Bad Nauheim; aan de achterzijde van de matsportenzaal van sport- en cultuurcentrum De Valkaart. De grote loopomloop is 5 km lang en kronkelt door het park De Valkaart en het Beukenpark. De korte loopomloop is 1,3 km lang en blijft in het park De Valkaart. Deze laatst loopomloop is voldoende verlicht om ook 's avonds te benutten tot de parkverlichting gedoofd wordt (omstreeks 23 uur). Beide parcours zijn voor meer dan 80 % onverhard.

Openingsuren & contact

dienst Sport

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP