Modder op de weg-borden

Tijdens de herfstmaanden breekt voor de land- en tuinbouwers een drukke periode aan. Heel wat groenten worden geoogst en velden worden geploegd en gezaaid. Vaak laten bevuilde landbouwvoertuigen moddersporen op de weg achter. Hierdoor verhoogt de verkeersonveiligheid op de wegen rond landbouwbedrijven en velden.

Daarom wordt aangedrongen om tijdens het oogstseizoen maatregelen te nemen zodat er geen verkeersongevallen gebeuren door modder op de weg. Borden 'modder op de weg' kunnen bij de dienst Publieke Ruimte afgehaald worden. Hiermee kan u de weggebruikers attent maken op de vervuilde weg. Daarnaast moet u de vervuilde wegen zo snel als mogelijk reinigen, ook al plaatste u tijdelijk een signalisatiebord.

Voorwaarden

  • voor de openbare wegen in Oostkamp die bevuild zijn met modder, aarde ...
  • de borden 'modder op de weg' slechts TIJDELIJK plaatsen
  • de vervuilde wegen snel reinigen

Procedure

U kan de borden 'modder op de weg' afhalen bij de dienst Publieke Ruimte.

De borden worden telefonisch of via e-mail gereserveerd.

Bedrag

Het gebruik van de borden ‘modder op de weg’ is gratis, maar ze moeten wel zelf afgehaald en teruggebracht worden.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

LCP