Modder op de weg-borden

Tijdens de herfstmaanden breekt voor de land- en tuinbouwers een drukke periode aan. Heel wat groenten worden geoogst en velden worden geploegd en gezaaid. Vaak laten bevuilde landbouwvoertuigen moddersporen op de weg achter. Hierdoor verhoogt de verkeersonveiligheid op de wegen rond landbouwbedrijven en velden.

Daarom wordt aangedrongen om tijdens het oogstseizoen maatregelen te nemen zodat er geen verkeersongevallen gebeuren door modder op de weg. Borden 'modder op de weg' kunnen bij de dienst Publieke Ruimte afgehaald worden. Hiermee kan u de weggebruikers attent maken op de vervuilde weg. Daarnaast moet u de vervuilde wegen zo snel als mogelijk reinigen, ook al plaatste u tijdelijk een signalisatiebord.

Voorwaarden

  • voor de openbare wegen in Oostkamp die bevuild zijn met modder, aarde ...
  • de borden 'modder op de weg' slechts TIJDELIJK plaatsen
  • de vervuilde wegen snel reinigen

Procedure

U kan de borden 'modder op de weg' afhalen bij de dienst Publieke Ruimte.

De borden worden telefonisch of via e-mail gereserveerd.

Bedrag

Het gebruik van de borden ‘modder op de weg’ is gratis, maar ze moeten wel zelf afgehaald en teruggebracht worden.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP