Premie voor energiebesparende maatregelen

Vanaf 2014 is er een vernieuwde verhoogde premie van uw netbeheerder als u gelijktijdig investeert in:

 • nieuwe ramen met hoogrendementsglas

 • én na-isolatie van een bestaande buitenmuur of spouwmuur

Meer info

Voorwaarden

 • Beide werken moeten starten na 1 januari 2014.
 • Alle eindfacturen moeten een datum hebben vanaf 1 januari 2014.

 • ‘Gelijktijdige investering’ betekent dat de eindfacturen van beide werken maximaal 12 maanden uit elkaar mogen liggen.

 • Beide werken moeten door een aannemer uitgevoerd en geregistreerd worden.

 • De premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest

  • die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder

  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 1 januari 2006 maar die pas na 1 januari 2006 werden aangesloten

 • De verhoogde premie geldt alleen als alle ramen (met enkele of dubbele beglazing met een U-waarde van 2.9W/m2K of slechter) werden vervangen in de gevels of geveldelen die geïsoleerd werden.

 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de datum op uw laatste eindfactuur. Alle facturen moeten in één aanvraagdossier worden ingediend.

 

Procedure

 • premie online aanvragen via de website www.eandis.be
 • premie aanvragen met aanvraagformulier. Download het formulier via www.eandis.be of kom langs bij loket wonen & omgeving (loket 4) in OostCampus

 

Bedrag

Het bedrag dat u krijgt voor raamvervanging in deze premie is 4 keer zo hoog als de premie die u krijgt voor hoogrendementsglas als een aparte investering (zonder muurisolatie).

Openingsuren & contact

LCP