Goedkope woonleningen van het Vlaams Woningfonds

 

Het Vlaams Woningfonds kent sociale woonleningen toe aan rentevoeten vanaf 1,55 %.

 

Voor wie en welk project?

De sociale woonkredieten worden toegekend aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen.

Voor welk project?

 • de aankoop of het behoud van een woning of appartement, eventueel gecombineerd met de werken;
 • werken aan een woning of appartement;
 • een nieuwbouw;
 • de aankoop van een bouwgrond of een (sociale) kavel;
 • de terugbetaling van bestaande hypothecaire leningen (onder bepaalde voorwaarden).

Voorwaarden?

Voor deze sociale lening gelden een aantal voorwaarden:

 • het belastbaar inkomen overschrijdt de vastgestelde maximumgrens niet;
 • de woning of het appartement ligt in het Vlaams Gewest;
 • de verkoopwaarde overschrijdt de vastgestelde maximumgrenzen niet.

Er wordt aangeraden om contact op te nemen met het Vlaams Woningfonds nog vóór er een verkoopovereenkomst wordt ondertekend.

Inkomen

Het belastbaar inkomen van je laatst gekende aanslagbiljet mag de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden:

 • voor een alleenstaande persoon zonder persoon ten laste: 35.717 euro;
 • voor een als ernstig gehandicapt erkende alleenstaande persoon zonder personen ten laste: 39.283 euro;
 • voor alle anderen: 53.569 euro, verhoogd met 3.567 euro per persoon ten laste. 

Voorwaarden betreffende de verkoopwaarde en het volume:

 • bij 0 personen ten laste: 202.800 euro
 • bij 1 persoon ten laste: 202.800 euro
 • bij 2 personen ten laste: 202.800 euro
 • bij 3 personen ten laste: 213.000 euro
 • bij 4 personen ten laste: 223.200 euro
 • bij 5 personen ten laste: 233.400 euro
 • bij 6 personen ten laste: 243.600 euro 

In geval van nieuwbouw dienen volgende volumenormen te worden gerespecteerd:

 • 0 personen ten laste: max. bouwomvang van 550m³
 • 1 persoon ten laste: max. bouwomvang van 550m³
 • 2 personen ten laste: max. bouwomvang van 550m³
 • 3 personen ten laste: max. bouwomvang van 575m³
 • 4 personen ten laste: max. bouwomvang van 600m³
 • 5 personen ten laste: max. bouwomvang van 625m³
 • 6 personen ten laste: max. bouwomvang van 650m³

 Alle actuele voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.vlaamswoningfonds.be.

Openingsuren & contact

LCP