Buurtinformatienetwerk

Meewerken aan veiligheid kan door aan te sluiten bij een Buurtinformatienetwerk, het enige wat u nodig hebt is een gsm. In de 10 jaar dat dit systeem bestaat neemt het ledenaantal gestaag toe. 

Wat is een Buurtinformatienetwerk (BIN)?

Een Buurt Informatie netwerk is geen nieuw gegeven. Reeds op 10 juni 2003 begon de politiezone Het Houtsche met een dergelijk systeem te werken. Een BIN is een samenwerkingsverband tussen (aangesloten) burgers, een lokale coördinator en de lokale politie, binnen een bepaalde buurt.

Hoe werkt zo’n BIN?

De politie gaat als eerste ter plaatse bij een inbraak en oordeelt of het nuttig is om het betreffende buurtinformatienetwerk te activeren. Het komt erop neer dat een inwoner een sms bericht ontvangt met enerzijds nuttige operationele informatie bv. bij vaststelling van inbraken in een bepaalde straat, maar anderzijds ook met preventieve tips of waarschuwingen bv. inzake bepaalde methoden van oplichting. Indien leden wensen te reageren op deze berichten of indien ze verdachte gedragingen, personen, feiten wensen te melden, kunnen ze dit doen via het noodnummer 101! Het aantal verstuurde berichten neemt ieder jaar toe. 

Welke voordelen biedt een BIN?

Een BIN is vooral een middel om de mensen alerter te maken. Het enige waar men moet over beschikken is een gsm. Dit heeft zo zijn voordelen als we dit vergelijken met het systeem van vroeger, waarbij alle berichten via vaste telefoontoestellen werden verspreid:

  • Ten eerste worden de sms kosten volledig gedragen door de politiezone en dus onrechtstreeks door de gemeentebesturen.
  • Ten tweede hebben leden de sms-berichtjes steeds bij de hand via hun gsm en/of via mail, en kunnen deze steeds nalezen. Ook indien men beslist ’s nachts de gsm uit te schakelen, wordt men niet meer gestoord en kan men hun bericht ’s morgens bekijken bij het activeren van hun gsm.

Welke BIN’s zijn er?

In de politiezone Het Houtsche tellen we momenteel 16 BIN’s met in totaal 590 leden. Vorig jaar telden we nog 407 leden.

Beernem          informatienetwerk handelaars groot Beernem, 53 leden

                        Informatienetwerk particulieren Beernem, 129 leden

 

Oostkamp        informatienetwerk wijk Erkegem, 31 leden

                        Informatienetwerk wijk Waardamme,20 leden

                        Informatienetwerk wijk ’t Schrijverke, 30 leden

                        Informatienetwerk wijk De Molenwijk, 84 leden

                        Informatienetwerk Moerbrugge, 14 leden

                        Informatienetwerk De Watering, 6 leden

                        Informatienetwerk Hertsberge, 1 lid

                        Informatienetwerk handelaars Ruddervoorde/Waardamme, 46 leden

                        Informatienetwerk handelaars Oostkamp/Hertsberge, 67 leden

 

Zedelgem         Informatienetwerk groot Zedelgem,31 leden

                        Informatienetwerk Loppem, 51 leden

                        Informatienetwerk Zedelgem-zuid, 1 lid

 

Zonaal              Informatienetwerk apothekers, 20 leden

                        Informatienetwerk politie, 6 leden

 

In de loop van 2013 zijn er 2 netwerken bijgekomen: Zedelgem-zuid, en BIN apothekers. Ook in 2014 tellen we er al 2 meer: netwerk Hertsberge, en politie.

Netwerk politie werd opgericht om de omliggende zones en de federale politie, (partners) die ook op ons grondgebied actief zijn, snel in te lichten.

Het Houtsche telt zoals u ziet 4 informatienetwerken voor handelaars. Samen met deze handelaars hebben we het initiatief genomen om een BIN op te richten wegens een groeiend onveiligheidsgevoel en verschillende diefstallen in de buurt.

 

 

Meer info

Hoe word ik lid van zo’n BIN?

Een veilige woonomgeving ligt veel mensen nauw aan het hart. Iedere inwoner die dit wil kan zich dan ook aansluiten bij een BIN en kan daartoe contact opnemen met zijn/haar lokaal politiekantoor of met hoofdinspecteur Peter Dierickx op het nummer: 050/252651. 

Openingsuren & contact

LCP