Buurtinformatienetwerk

Meewerken aan veiligheid kan door aan te sluiten bij een Buurtinformatienetwerk, het enige wat je nodig hebt is een smartphone. Het ledenaantal neemt gestaag toe.

Meer info

Wat is een Buurtinformatienetwerk (BIN)?

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen (aangesloten) burgers en de lokale politie, binnen een bepaalde buurt. Een Buurt Informatienetwerk is geen nieuw gegeven. Al op 10 juni 2003 begon de politiezone Het Houtsche met een dergelijk systeem te werken.

Hoe werkt zo’n BIN?

De politie gaat als eerste ter plaatse bij een inbraak en oordeelt of het nuttig is om het betreffende buurtinformatienetwerk te activeren. Het komt erop neer dat aangesloten inwoners een pushbericht, e-mail of sms ontvangen met enerzijds nuttige operationele informatie (bv. bij vaststelling van inbraken in een bepaalde straat), maar anderzijds ook met preventieve tips of waarschuwingen (bv. inzake bepaalde methoden van oplichting).

Als leden wensen te reageren op deze berichten of indien ze verdachte gedragingen, personen of feiten wensen te melden, kunnen ze dit doen via het noodnummer 101.

Het aantal verstuurde berichten neemt ieder jaar toe.

Welke voordelen biedt een BIN?

Een BIN is vooral een middel om de mensen alerter te maken. Het enige waar men moet over beschikken is een smartphone met daarop de app van het Houtsche (downloaden via Google Play of Apple store).

Leden van een buurtinformatienetwerk geven aan dat dit zorgt voor meer veiligheid, leefbaarheid en een grotere samenhorigheid in hun buurt. Het geeft de sociale controle ook een boost.

Welke BIN’s zijn er?

In de politiezone Het Houtsche tellen we momenteel 4 BIN’s met in totaal 1.315 leden:

  • Beernem: 288 leden
  • Oostkamp: 442 leden
  • Zedelgem: 374 leden
  • Zelfstandigen (Beernem – Oostkamp – Zedelgem): 214 leden

Netwerk politie werd opgericht om de omliggende zones en de federale politie, (partners) die ook op ons grondgebied actief zijn, snel in te lichten.

Het Houtsche telt 1 informatienetwerk voor alle handelaars binnen de 3 gemeenten. Daarnaast bestaan er ook WhatsApp-groepen voor bedrijven die gelegen zijn op bedrijventerreinen binnen de politiezone.

Hoe word ik lid van zo’n BIN?

Een veilige woonomgeving ligt veel mensen nauw aan het hart. Iedere inwoner die dit wil kan zich dan ook aansluiten bij een BIN. De eenvoudigste manier is om je te registreren via de app Het Houtsche (downloaden via Google Play of Apple store). Via de website van Het Houtsche kan je ook inschrijven om berichten via sms te ontvangen. Na goedkeuring door de directie Veiligheid word je BIN-lid.

Openingsuren & contact

LCP