Voorrang van rechts, geldt dit altijd en overal?

Volgens de algemene regel van voorrang van rechts moet elke chauffeur voorrang geven aan de weggebruiker die van rechts komt. Deze voorrangsregel is vaker van toepassing dan u misschien denkt, maar heeft uiteraard ook zijn grenzen.

Voorrang van rechts geldt meer dan u denkt.

Deze voorrangsregel is niet alleen van toepassing op kruispunten. Ze geldt ook op parkings of op een plein waar er verkeer uit alle richtingen komt. De regel geldt ook wanneer een weg versmalt, de voertuigen die rechts rijden, mogen zich dan eerst op de versmalde rijstrook begeven. Deze situatie komt heel vaak voor, vooral bij werken op snelwegen.

Enkele beperkingen

Er zijn ook enkele situaties waar de voorrang van rechts niet geldt, terwijl er niet noodzakelijk verkeersborden zijn om dat aan te geven. Wanneer u bijvoorbeeld van een aardeweg of een pad een verharde openbare weg oprijdt, hebt u geen voorrang, ook al komt u van rechts. De voorrang van rechts is logischerwijze ook niet van toepassing voor iemand die uit een verboden richting komt, behalve als het gaat om een fietser die in beide richtingen mag rijden. Een bestuurder moet eveneens afzien van zijn voorrang van rechts voor een groep voetgangers, fietsers, paarden enz. Hij moet bovendien gevolg geven aan de aanwijzingen van een verkeersagent, een wegkapitein of een toezichthoudende autoriteit met een C3-bord. Verder moeten alle bestuurders altijd voorrang verlenen aan spoorvoertuigen (trams of treinen) en aan prioritaire voertuigen (met blauwe lichten en een sirene), ongeacht uit welke richting zij komen. Voorrang van rechts is ook niet van toepassing wanneer de chauffeur volgende manoeuvres uitvoert: veranderen van rijstrook, de snelweg oprijden, een parkeerplaats verlaten, rechtsomkeert maken, achteruitrijden of van een privédomein rijden...

Bron: www.secunews.be

 

Openingsuren & contact

LCP