Regels rond groenaanplanting

Begraafplaatsen worden begraafparken

Deze regels passen in de nieuwe visie van de gemeente om haar begraafplaatsen om te vormen naar sobere, groene en onderhoudsvriendelijke begraafparken. Hierbij worden maatregelen genomen om ook bestaande beplantingen buiten de concessie-oppervlakte, zoals voortuintjes, op termijn te verwijderen. De nabestaanden van graven waar dit het geval is, worden hierover persoonlijk gecontacteerd.

In het nieuw reglement zijn regels opgenomen over beplantingen en verhardingen op en rond graven:

  • Aanleggen van voortuintjes is niet toegelaten.

  • Beplantingen, bloempotten, bloemstukken en gedenktekens zijn enkel toegelaten binnen de oppervlakte van de concessie of op de daarvoor speciaal voorziene verhardingszone.

  • Rond de graven mogen geen omheiningen en afsluitingen geplaatst worden.

  • Het is niet toegelaten tussen de graven keien, kiezels of andere bedekkende materialen aan te brengen.

     

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail

Tijdens de lockdown voorjaar 2021, werkt het Loket Wonen & Omgeving enkel op afspraak. 

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP