Regels rond groenaanplanting

Begraafplaatsen worden begraafparken

Deze regels passen in de nieuwe visie van de gemeente om haar begraafplaatsen om te vormen naar sobere, groene en onderhoudsvriendelijke begraafparken. Hierbij worden maatregelen genomen om ook bestaande beplantingen buiten de concessie-oppervlakte, zoals voortuintjes, op termijn te verwijderen. De nabestaanden van graven waar dit het geval is, worden hierover persoonlijk gecontacteerd.

In het nieuw reglement zijn regels opgenomen over beplantingen en verhardingen op en rond graven:

  • Aanleggen van voortuintjes is niet toegelaten.

  • Beplantingen, bloempotten, bloemstukken en gedenktekens zijn enkel toegelaten binnen de oppervlakte van de concessie of op de daarvoor speciaal voorziene verhardingszone.

  • Rond de graven mogen geen omheiningen en afsluitingen geplaatst worden.

  • Het is niet toegelaten tussen de graven keien, kiezels of andere bedekkende materialen aan te brengen.

     

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP