Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale is een thuiszorgdienst van het OCMW die mensen vervoert. Indien je iemand bent met verminderde mobiliteit en beperkt inkomen, kan je voor een sociale activiteit, kapper, vrienden- en familiebezoek, doktersbezoek en andere medische afspraken (kiné, tandarts …) vervoerd worden door een vrijwillige chauffeur.

Meer info

Nieuwe vrijwillige chauffeurs kunnen zich aanmelden bij het OCMW: mmc@oostkamp.be 

Kandidaten moeten zich aanmelden bij de sociale dienst.

Voorwaarden

Je hebt moeite om je met het openbaar vervoer te verplaatsen. Je inkomen mag maximum het dubbele van het leefloon bedragen:

Leefloonbedragen (vanaf 01/07/2021)

  • Categorie 1: samenwonende persoon: 669,58 euro per maand
  • Categorie 2: alleenstaande persoon: 1.004,37 euro per maand
  • Categorie 3: persoon met gezinslast (minstens één minderjarig ongehuwd kind): 1.357,36 euro per maand

Procedure

1. Contact opnemen met de sociale dienst.

2. Er wordt een huisbezoek gepland waarin je alle nodige uitleg krijgt en de nodige papieren in orde worden gemaakt.

3. Je kan vervolgens gebruik maken van de MMC na aanvraag van een rit bij de sociale dienst.

Wat meebrengen

Bewijs van inkomen en jouw identiteitskaart

Bedrag

De kostprijs bedraagt 0,37 euro per kilometer + jaarlijks lidgeld van 12 euro.

Vanaf 2020 wordt ook een minimumvergoeding gevraagd van 2 euro per rit.

Regelgeving

De OCMW-raad legde een en ander vast in een reglement. U kan deze beslissing bij de downloads raadplegen.

Datum beslissing: 17 december 2020

Datum publicatie: 18 december 2020

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP