Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale is een thuiszorgdienst van het OCMW die mensen vervoert. Indien je iemand bent met verminderde mobiliteit en beperkt inkomen, kan je voor een sociale activiteit, kapper, vrienden- en familiebezoek, doktersbezoek en andere medische afspraken (kiné, tandarts …) vervoerd worden door een vrijwillige chauffeur.

Meer info

Nieuwe vrijwillige chauffeurs kunnen zich aanmelden bij het OCMW: mmc@oostkamp.be 

Kandidaten moeten zich aanmelden bij de sociale dienst.

Voorwaarden

Je hebt moeite om je met het openbaar vervoer te verplaatsen. Je inkomen mag maximum het dubbele van het leefloon bedragen:

Leefloonbedragen (vanaf 01/01/2020)

  • Categorie 1: samenwonende persoon: 626,74 euro per maand
  • Categorie 2: alleenstaande persoon: 940,11 euro per maand
  • Categorie 3: persoon met gezinslast (minstens één minderjarig ongehuwd kind): 1.270,51 euro per maand

Procedure

1. Contact opnemen met de sociale dienst.

2. Er wordt een huisbezoek gepland waarin je alle nodige uitleg krijgt en de nodige papieren in orde worden gemaakt.

3. Je kan vervolgens gebruik maken van de MMC na aanvraag van een rit bij de sociale dienst.

Wat meebrengen

Bewijs van inkomen en jouw identiteitskaart

Bedrag

De kostprijs bedraagt sinds 2020 0,36 euro per kilometer + jaarlijks lidgeld van 10 euro.

Vanaf 2020 wordt ook een minimumvergoeding gevraagd van 2 euro per rit.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP