Militiegetuigschrift

Dit is een attest dat bewijst dat je je legerplicht hebt voldaan. Hoewel de dienstplicht sedert 1994 is afgeschaft, kan men nog militiegetuigschriften in verband met vroegere militaire verplichtingen en de militaire toestand (onbepaald verlof, definitief verlof,...) aanvragen. Het militiegetuigschrift kan uitgereikt worden aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976. Ben je geboren na 1 januari 1976 dan kan je een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat u niet onderworpen was aan de legerdienst.

Procedure

Bij de dienst Burgerzaken kan je een uittreksel opvragen. Dit uittreksel wordt afgeleverd na controle van je identiteit. Indien je een uittreksel nodig hebt van een ander persoon, dan kan dit enkel afgeleverd worden indien dit door de wet is voorgeschreven of is toegestaan.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart 
  • militieboekje

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

  • aangifte huwelijk,
  • aangifte geboorte,
  • erkenning voor de geboorte,
  • aangifte overlijden,
  • vragen over begraafplaatsen,
  • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP