Milieuklachten

Met milieuklachten kan u op de gemeente terecht bij de dienst Milieu of bij de milieucel van de lokale Politie(Bargelaan 12 in Beernem, t 050 252 643)

De gegevens i.v.m. de klachten worden onderling tussen de dienst Milieu en de milieucel uitgewisseld. U kan met milieuklachten ook steeds terecht bij de politiediensten, die permanent bereikbaar zijn. Voor acute gevallen is het aangewezen om het 101-nummer te gebruiken.

Milieuklachten kunnen van uiteenlopende aard zijn:

  • algemene milieuvervuiling, zoals bv. vervuiling van een beek
  • hinder afkomstig van een bedrijf, zoals bv. lawaaihinder, geurhinder, vuile rook,…
  • verboden handelingen, zoals verbranden van afval, lozen van gevaarlijk stoffen in de riool,…

Klachten die eerder te maken hebben met burenhinder (bv. rookhinder schoorsteen, luide radio), worden best rechtstreeks bij de politiediensten gemeld.

Klachten in verband met plantafstanden van bomen en hagen behoren in het privaatrecht en kunnen geen aanleiding tot politioneel optreden zijn.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP