Sport - subsidie voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap stelt de gemeente middelen ter beschikking voor het stimuleren van de sportverenigingen tot het kwalitatief verbeteren van hun jeugdwerking. De verdeling van het bedrag gebeurt volgens het reglement.

Deze subsidie wordt voor het eerst toegekend in het jaar 2015.

 

Voorwaarden

Toelage enkel voor sportverenigingen met voldoende jeugdwerking en aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Meer gedetailleerde informatie vindt u in het reglement.

 

Procedure

Tussen 15 december en 1 januari verstuurt de dienst Sport de aanvraagformulieren naar de gekende sportclubs.
Heeft uw vereniging niets ontvangen? Neem dan contact op met de dienst Sport.
Nieuwe clubs die wensen in aanmerking te komen, moeten zich vooraf te melden bij de dienst Sport

 

Bedrag

Het bedrag van de toelage is jaarlijks verschillend en hangt af van de activiteiten van alle betrokken clubs.

 

Openingsuren & contact

dienst Sport

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP