Meldingen

Een omgevallen verkeersbord, een zitbank die stuk is, een verzakking in het voetpad, een verstopte waterontvanger, rondslingerend afval, … Het zijn zaken die wel eens kunnen voorkomen. Breng ons op de hoogte, zodat we kunnen kijken om er iets aan te doen.

Procedure

Tijdens de openingsuren

 • u doet melding in het loket in OostCampus (Onthaal) of Riderfort
 • u belt naar het Onthaal in OostCampus

Buiten de openingsuren

 • via de website. Er is een afzonderlijk formulier voor:
  • Melding gebouwen
  • Melding groen
  • Melding milieu / afval
  • Melding verkeerssituatie
  • Melding water / riolering
  • Melding wegen & verlichting
 • u schrijft een brief naar de gemeente

 

Overige melding

Melden van dode dieren op de weg: tel 050 819 880 (gemeente)

Melden van acute wateroverlast:

 • tijdens de kantooruren: tel 050 819 880 (gemeente)
 • bij dringende gevallen: tel 112 (brandweer)

Melden van verstopte rioolputjes :

 • tijdens de kantooruren: tel 050 819 880 (gemeente)
 • bij dringende gevallen: tel 112 (brandweer)

Melden van wilde katten

 • doet u bij de politie: tel 050 820 800 keuze 1.
  De wijkagent komt dan langs. 

Kapotte straatlampen (defecte openbare verlichting) melden:

 • Bel naar 0800 6 35 35 of via www.straatlampen.be (site Eandis).
 • Voor doven en slechthorenden sms naar 0477 777 080.
  Vermeld steeds de volledige adresgegevens van de lamp en zo mogelijk ook het identificatienummer van de paal.

 

Digitaal loket

Openingsuren & contact

Onthaal OostCampus

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 819
fax
050 552 408
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 17 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 17 uur

Voor enkele producten moet je een afspraak maken:

 • Aanvragen van een (nieuwe) eID, Kids-ID, reispas of rijbewijs
 • Aangifte adreswijziging wanneer deze aangifte niet online kan gebeuren (vb. als een ouder voor het eerst verhuist met minderjarige kinderen)
 • Burgerlijke Stand
 • Vreemdelingen

Afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP