Meldingen

Een omgevallen verkeersbord, een zitbank die stuk is, een verzakking in het voetpad, een verstopte waterontvanger, rondslingerend afval, … Het zijn zaken die wel eens kunnen voorkomen. Breng ons op de hoogte, zodat we kunnen kijken om er iets aan te doen.

Procedure

Tijdens de openingsuren

 • u doet melding in het loket in OostCampus (Onthaal) of Riderfort
 • u belt naar het Onthaal in OostCampus

Buiten de openingsuren

 • via de website. Er is een afzonderlijk formulier voor:
  • Melding gebouwen
  • Melding groen
  • Melding milieu / afval
  • Melding verkeerssituatie
  • Melding water / riolering
  • Melding wegen & verlichting
 • u schrijft een brief naar de gemeente

 

Overige melding

Melden van dode dieren op de weg: tel 050 819 880 (gemeente)

Melden van acute wateroverlast:

 • tijdens de kantooruren: tel 050 819 880 (gemeente)
 • bij dringende gevallen: tel 112 (brandweer)

Melden van verstopte rioolputjes :

 • tijdens de kantooruren: tel 050 819 880 (gemeente)
 • bij dringende gevallen: tel 112 (brandweer)

Melden van wilde katten

 • doet u bij de politie: tel 050 820 800 keuze 1.
  De wijkagent komt dan langs. 

Kapotte straatlampen (defecte openbare verlichting) melden:

 • Bel naar 0800 6 35 35 of via www.straatlampen.be (site Eandis).
 • Voor doven en slechthorenden sms naar 0477 777 080.
  Vermeld steeds de volledige adresgegevens van de lamp en zo mogelijk ook het identificatienummer van de paal.

 

Digitaal loket

Openingsuren & contact

Onthaal OostCampus

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 819
fax
050 552 408
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP