Kinderen en de veiligheidsgordel: wat zijn de verplichtingen

De veiligheidsgordel vastmaken is de eenvoudigste en goedkoopste manier om de dramatische gevolgen van een verkeersongeval te beperken. Dat is de reden waarom de wegcode het gebruik ervan verplicht, rekening houdend met de verschillen in leeftijd en grootte.

 

Algemene regel

  • Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten verplicht worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem, aangepast aan hun grootte en gewicht.
  • Kinderen van 1,35 m of groter moeten ofwel een kinderbeveiligingssysteem gebruiken ofwel zich vastklikken met de veiligheidsgordel van de auto.

Uitzonderingen

  • Als het onmogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren omdat er al twee andere in gebruik zijn, dan mag een derde kind (kleiner dan 1,35 m) toch achterin worden vervoerd. Het moet dan wel de veiligheidsgordel dragen. Voorin mag het echter alleen in een autozitje meereizen. Deze uitzondering geldt enkel voor kinderen van drie jaar of ouder. Voor kinderen jonger dan drie jaar geldt de algemene regel.
  • Wanneer er geen of te weinig kinderbeveiligingssystemen in de wagen aanwezig zijn voor het aantal vervoerde kinderen, dan mogen kinderen van drie jaar of ouder, andere dan die van de bestuurder, die incidenteel en over een korte afstand vervoerd worden, toch achterin meereizen. Ze moeten dan wel de veiligheidsgordel dragen. Opgepast, deze uitzondering geldt dus niet voor de eigen kinderen van de bestuurder. Voor deze laatste is de algemene regel van toepassing.
  • In taxi’s, autocars, autobussen, voertuigen voor meer dan acht passagiers, geldt de algemene regel niet. De passagiers moeten de veiligheidsgordel dragen op plaatsen die hiermee zijn uitgerust. In taxi’s zonder kinderbeveiligingssysteem moeten kinderen die kleiner zijn dan 1,35 m verplicht achterin zitten.
  • In auto’s zonder veiligheidsgordels, moeten kinderen van drie jaar en ouder die kleiner zijn dan 1,35 m, achterin meereizen. Kinderen jonger dan drie jaar mogen niet meerijden in een dergelijk voertuig.

Mogen kinderen voorin meerijden?

Kinderen mogen op elke leeftijd voorin de auto meerijden, op voorwaarde dat ze vastgemaakt zijn zoals de wegcode het voorschrijft. Om voor de hand liggende veiligheidsredenen is het verboden om een kind in een kinderzitje tegen de rijrichting in te zetten op een plaats die uitgerust is met een frontale airbag, tenzij deze vooraf werd uitgeschakeld.


Hoeveel kinderen mag u vervoeren?


De regel is eenvoudig: elk kind moet over een volwaardige zitplaats beschikken in de wagen. U mag dus evenveel kinderen vervoeren als er zitplaatsen zijn in de auto.

Bron: www.secunews.be

Openingsuren & contact

LCP