Reglement aansluitingsvergoeding individuele waterzuiveringsinstallaties (IBA's)

De Europese Kaderrichtlijn Water legt op om afvalwater en hemelwater te scheiden om de verontreiniging van de waterlopen tegen te gaan.

Woningen en gebouwen die door het zoneringsplan werden ingedeeld als rode cluster hebben niet de mogelijkheid om hun afvalwater – nu of in de toekomst – gescheiden via openbare riolering naar een collectieve waterzuiveringsinstallatie af te voeren. Dit komt doordat deze clusters in landelijk gebied liggen, te afgelegen om te kunnen aansluiten op openbare riolering die naar een collectieve waterzuiveringsinstallatie leidt.

Om het afvalwater hier toch te kunnen zuiveren moeten eigenaars een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) installeren op hun privaat domein. De gemeente komt hierin sterk tussen, door de kosten verbonden aan levering, plaatsing en onderhoud op zich te nemen. De eigenaar dient enkel een forfaitaire retributie te betalen, naar analogie met de belasting aansluiten gebouwen op de openbare riolering.

Meer info

Vastgesteld in de Gemeenteraad op 17 september 2020
en gepubliceerd op 21 september 2020.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

LCP