Gemeentelijk retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke cultuur- en sportinfrastructuur

De gemeente stelt de eigen culturele en sportinfrastructuur ter beschikking van de verenigingen voor het organiseren van hun vergaderingen, evenementen,…Gezien de kostprijs voor het oprichten en onderhouden van deze infrastructuur is het aangewezen dat de gemeente een vergoeding voor het gebruik van deze infrastructuur vraagt.

Daarnaast staat TMVW in voor de exploitatie van de sportinfrastructuur in Oostkamp. Hiervoor gelden afzonderlijke tarieven.

Openingsuren & contact

dienst Sport

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP