Medische attesten FOD Sociale Zekerheid

Voor sociale voordelen heeft u soms medische attesten nodig. Deze kan u in de Sociale Dienst aanvragen.

Meer info

Wie een tegemoetkoming aanvraagt, krijgt automatisch een medische evaluatie.

De Federale Overheidsdienst vraagt om de vragenlijst onmiddellijk op te sturen. De geneeskundige formulieren kunnen dus ook apart worden opgestuurd, nadat u bij de dokter bent langs geweest.

Voorwaarden

Personen met een handicap die geen recht hebben op een tegemoetkoming (bv. omdat hun inkomen te hoog is).

Procedure

1. Zich persoonlijk (of door middel van volmacht) aanmelden bij de Sociale Dienst om een evaluatie van de handicap aan te vragen. De gemeentebediende registreert de aanvraag elektronisch bij de DG Personen met een handicap.

2. U ontvangt een vragenlijst die u moet in vullen en te ondertekenen alsook medische formulieren die u door de dokter moet laten invullen.

3. Beide formulieren moet u binnen de maand versturen naar de F.O.D. Sociale Zekerheid: DG Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel.

 

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP