Medische attesten FOD Sociale Zekerheid

Voor sociale voordelen heeft u soms medische attesten nodig. Deze kan u in de Sociale Dienst aanvragen.

Meer info

Wie een tegemoetkoming aanvraagt, krijgt automatisch een medische evaluatie.

De Federale Overheidsdienst vraagt om de vragenlijst onmiddellijk op te sturen. De geneeskundige formulieren kunnen dus ook apart worden opgestuurd, nadat u bij de dokter bent langs geweest.

Voorwaarden

Personen met een handicap die geen recht hebben op een tegemoetkoming (bv. omdat hun inkomen te hoog is).

Procedure

1. Zich persoonlijk (of door middel van volmacht) aanmelden bij de Sociale Dienst om een evaluatie van de handicap aan te vragen. De gemeentebediende registreert de aanvraag elektronisch bij de DG Personen met een handicap.

2. U ontvangt een vragenlijst die u moet in vullen en te ondertekenen alsook medische formulieren die u door de dokter moet laten invullen.

3. Beide formulieren moet u binnen de maand versturen naar de F.O.D. Sociale Zekerheid: DG Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel.

 

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
LCP