Investeren voor de toekomst

De gemeente investeert 31,5 miljoen euro

 • duurzaam in haar patrimonium om het energiezuiniger te maken en beter te beheren. Een gebouw dat niet meer nodig is, wordt verkocht of verhuurd. Bijvoorbeeld de woning op het domein De Valkaart, de woning naast Nieuwvliet, de kantoorruimte in het Gemeentehuis.
 • in rioleringen om zuiver water te krijgen in de beken. Er wordt de komende 6 jaar 16 miljoen euro geïnvesteerd. Tegen 2027 moet de gemeente hiervoor 55 miljoen euro uittrekken. Uitstel lost niets op en verschuift het probleem. Nu zijn er nog subsidies, die verloren gaan als deze werken uitgesteld worden.
 • in jongeren door o.a. een nieuw gebouw voor de buitenschoolse opvang te voorzien en door de jeugdlokalen De Schakel en Ridefort te vernieuwen.
 • in cultuur en sport. Er komt een nieuwe evenementenzaal in Ridefort, een nieuwe sportvloer in De Valkaart en een omnisportveld in Waardamme.
 • in de vernieuwing en onderhoud van wegen, voetpaden en fietspaden.

Het OCMW investeert

in wonen voor ouderen door Zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde uit te breiden met 27 bedden, van 92 naar 119. Daarnaast staat de renovatie van 7 bejaarden-woningen in Moerbrugge op de agenda en de bouw van 6 nieuwe woningen in Oostkamp.

Ook AGB-O investeert in de toekomst.

 • 1,2 miljoen euro voor het uitbreiden van de lokalen van het Veiligheidsgebouw door de personeelsgroei en voor extra spreekruimtes;
 • 1,5 miljoen euro voor OostCampus: gedeeltelijk vernieuwen van de dakbedekking, de inrichting van de casco-ruimte en de vernieuwing van de serverinfrastructuur.

Investeringen in 2014

In 2014 is 10.420.035 euro voorzien voor investeringen. Dat is 33% van de geplande investeringen in 2014-2019. De belangrijkste zijn:

 • energiebesparende maatregelen voor Bibliotheek-infopunt: 150.000 euro
 • herstel betonrot Bibliotheek-infopunt: 30.000 euro
 • aankoop materiaal voor dienst Cultuur: 40.000 euro
 • renovatie van de bovenzaal De Valkaart: 100.000 euro
 • renovatie van het dak van De Wara: 50.000 euro
 • herinrichting site Ridefort: 2,5 miljoen euro
 • aanleg omnisportveld De Waarde in Waardamme: 50.000 euro
 • werken aan sportinfrastructuur De Valkaart: 370.000 euro
 • aankoop en vervangen van materiaal, speel- en skatetoestellen: 40.000 euro
 • investeringen kerkfabriek: 90.185 euro
 • investeringen politiezone: 114.300 euro
 • aankoop materiaal brandweer: 30.000 euro
 • heraanleg voetpaden: 500.000 euro
 • asfalteren landelijke wegen: 200.000 euro
 • aanleg fietspad Beverhoutstraat-Van Cailliedreef: 1.200.000 euro
 • vernieuwing openbare verlichting: 200.000 euro
 • wegenis- en rioleringswerken (St.-Jozefsdreef, verkaveling Fabiolalaan, Torhoutsestraat-Groenhove-Bergenstraat-Hogestraat-…, Erkegemstraat-Wollestraat, Emiel Welvaertstraat, …): 3,775 miljoen euro.

Openingsuren & contact

LCP